II Niedziela Wielkiego Postu


Obchodzimy dziś Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes. Dziękujemy CARITAS za jej przeprowadzenie.

W tym tygodniu będziemy przeżywać:

w czwartek – święto św. Kazimierza – królewicza i I czwartek miesiąca marca. Spowiedź rano od 6.00 i po południu od godziny 16.00 oraz po Mszy św. wieczornej w czasie adoracji do godziny 20.00.

w piątek – I piątek. Msze św. o godzinie 6.30, 15.30 i 17.00. Spowiedź rano i po południ od godziny 15.00. Nabożeństwo drogi krzyżowej dla dzieci będzie o 15.00, dla starszych o 16.30 i dla młodzieży o 19.00. Na godzinę 18.30 zapraszamy Kandydatów do sakramentu bierzmowania wraz z Rodzicami na spotkanie.

w sobotę – I sobota. O poprowadzenie Różańca wynagradzającego o 6.30 prosimy Róże Żywego Różańca Kobiet. Msze św. o 7.00 i 17.00. Po Mszy św. o godzinie 17.00 będzie spotkanie Dzieci Klas III z Rodzicami.

W I sobotę od godziny 9.00 udamy się z Komunią św. do Chorych. Chorych, u których byliśmy w lutym, nie trzeba więcej zgłaszać. Prosimy o zgłoszenie tylko tych Chorych, u których nie byliśmy.

Mieszkańcom Wsi Północnej dziękujemy za wysprzątanie kościoła oraz ofiarę na środki czystości i dekoracje. Na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny. Państwo: Jabłoński Alicja i Antoni, Smoleń Anna i Sylwester, Gawlik Monika i Damian, Woźniak Halina i Paweł, Orzeł Iwona i Tomasz. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i w poniedziałek o 9.00. Mieszkańcy Wsi Północnej powoli kończą swój dyżur, dlatego prosimy Pana Rejonowego ze Szczepieńca o kontakt, ponieważ ten Rejon naszej parafii rozpocznie swój dyżur od połowy marca.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Mecinie zawiadamiają, że zapisy do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 odbędą się w dniach od 1 marca do 5 marca w sekretariatach szkół.

W miesiącu marcu ks. Stanisław Worwa i ks. Misjonarze odprawią Msze św. gregoriańskie za: + Wiesława Jabłońskiego, Jana Lachora, Marię Lachor, Stefanię Świerczek, Jadwigę Dynowską, Piotra Ziółkowskiego i Józefa Tobiasza. Ks. Paweł Wróbel od połowy marca do końca kwietnia odprawi 50 Mszy św. pogrzebowych za + Kazimierza Orła

Caritas od dzisiejszej niedzieli rozprowadza baranki wielkanocne i paschaliki. Umowna ofiara za małego baranka lub mały paschalik wynosi 6 złotych (może być większa, wtedy pozostanie dla biednych w naszej parafii), za średniego baranka 10 złotych, a za duży paschalik 12 złotych.

Spotkania:

Kandydaci na Lektorów – sobota o godzinie 8.30.