INTENCJE MSZALNE PRZEKAZANE DO ODPRAWIENIA POZA PARAFIĄ:


 

 

KSIĄDZ PIEPRZAK:

+ RAFAŁ WOŹNIAK

Od Krzysztofa i Beaty Zboś
Od Lidii i Ryszarda Oleksy
Od Jolanty i Wiesława Smoleń
Od Agnieszki  i Adama Zboś
Od Marii i Janusza Kuraś z Lipowego
Od Katarzyny i Bogdana Pająk
Od kolegów z firmy NOVITUS
Od kolegów z firmy NOVITUS
Od kolegów z firmy NOVITUS
Od kolegów z firmy NOVITUS
Od Marii i Józefa Zboś
Od Piotra Orczykowskiego z rodziną
Od sklepu 59 „ Szubryt” Limanowa
Od pracowników Piekarni „ Gawlik” w Męcinie
Od koleżanek z Piekarni „ Gawlik”
Od kierowców z Piekarni „ Gawlik”
Od Agaty i Wiesława Oleksy z Pisarzowej
Od sąsiadów Hasiorów
Od Elżbiety i Mariana Banach
Od Władysławy Pasiut z Trzetrzewiny
Od kolegi Zygmunta Woźniaka z rodziną
Od koleżanki Małgorzaty Bochenek ze Szkoły Podstawowej
Od Ewy i Romana Wideł z rodziną z  Warszawy
Od rodziny Marii i Mieczysława Jabłońskich
Od Janiny Hutek
Od sąsiadów Orczykowskich i Wójtowiczów
Od Doroty i Krzysztofa Lachorów
Od rodziny Chmielewskich
Od Genowefy Oleksy i Hudyków
Od Stanisławy Gancarczyk z Łącka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄDZ RENE:

+ WOJCIECH SMOLEŃ MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA

 

Od Justyny i Dawida Szewczyk
Od Szymona Szewczyka
Od Janusza i Elwiry Smoleń
Od Aleksandry Florek z Kanady
Od Zofii Pawlik z rodziną
Od Anny i Romana Bukowiec z rodziną
Od rodziny Chybińskich
Od Sebastiana i Dominiki Krzyżak
Os sąsiadów Genowefy i Józefa Król
Od Doroty i Jana Janusz
Od zofii i Zbigniewa Kukuczków z synem z Moszczenicy
Od Moniki i Stanisława Leśniak
Od Roberta Legutko z rodziną
Od rodziny Smoleniów ze Szczecina
Od Agnieszki  i Adama Zboś
Od Marka i Doroty Lupa
Od Danuty i Bogdana Kosińskich
Od Marii i Marka Szewczyków
Od wujka Romana z żoną Rozalią
Od kuzynki Agnieszki z rodziną
Od kuzynki Barbary z rodziną
Od Lidii i Ryszarda Oleksy
Od Urszuli i Andrzeja Słowik z córką ze Stadeł
Od pracowników stołówki gminnej w Klęczanach
Od pracowników Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Od Zenobii Świerczek z rodziną
Od Haliny i Stanisława Dudzik z rodziną
Od Wiesława Wójtowicza
Od kuzyna Tadeusza z żoną i dziećmi z Pisarzowej
Od sąsiadów Anny i Tadeusza Oleksych

 

 

 

 

KSIĄDZ STEC:

+ KATARZYNA ORZEŁ

+ Katarzyna Orzeł

 

Od Starosty Limanowskiego Jana Puchały
Od Wicestarosty Limanowskiego Mieczysława Urygi z rodziną
Od Rady Duszpasterskiej
Od Koła Gospodyń Wiejskich
Od Teresy i Edwarda Woźniak
Od Grażyny i Zbigniewa Dudzik
Od róży kobiet p. Genowefy Bednarek
Od Haliny i Stanisława Szkarłat z Limanowej
Od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” Rolników Indywidualnych z gminy Limanowa
Od Zarządu Prawa i Sprawiedliwości powiatu Limanowskiego
Od Rady Powiatu Limanowa
Od Akcji Katolickiej
Od kolegów i koleżanek syna Roberta z KSS Klęczany
Od kolegów i koleżanek syna Roberta z KSS Klęczany
Od kolegów i koleżanek syna Roberta z KSS Klęczany
Od kolegów i koleżanek syna Roberta z KSS Klęczany
Od kolegów i koleżanek syna Roberta z KSS Klęczany
Od Marzeny i Artura Gąsiorów z Limanowej
Od kleryków z Męciny
Od Józefy i Zygmunta Kulpa z rodziną
Od sąsiada Zdzisława Jabłońskiego
Od sąsiadów Pawłowskich
Od kolegów i koleżanek synowej z Domu Pomocy Społecznej
Od rodziny Tobiaszów
Od rodziny Siciarzy
Od Alicji  i Wiesława Janczyków z dziećmi
Od pracowników biura poselskiego Wiesława Janczyka
Od rodziny Woźniaków
Od rodziny Puchów
Od kolegów i koleżanek synowej z DPS-u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄDZ URBANIAK:

+ URSZULA LACHOR

 

Od Jadwigi Mamak z rodziną
Od Grażyny Janusz z rodziną
Od Marii i Władysława Lachor
Od Marii Woźniak z rodziną z Laskowej
Od Ewy i Czesława Stachoń z Bukowiny
Od rodziny Zająców z Przyszowej
Od Anny i Kamila Czaja
Od Stefani i Kazimierza Smoleń
Od Stanisławy i Janusza Smoleń
Od sąsiadów Edyty i Marka Olesiak
Od Barbary i Aleksandra Sędzimirów
Od Stanisławy i Tadeusza Pajor z synem
Od Teresy Wąsowicz
Od sąsiadów Krystyny i Stefana Kosińskich
Od Tadeusza Wójcik z rodziną
Od Walerii Firlej
Od Marii i Mieczysława Jabłońskich
Od Teresy i Stanisława Jabłońskich
Od Joanny i Wojciecha Wiewiórów
Od Stanisława Galica z rodziną
Od Jana Galica z rodziną
Od Zofii Świerczek z córką
Od Łacnych z Kamiennej Góry
Od Dąbrowskich z Kamiennej Góry
Od koleżanki Elżbiety
 Od Genowefy Wójs z rodziną
Od Józefa Hasior z rodziną
Od Moniki z rodziną
Od Michaliny z rodziną
Od Danuty i Roberta Ptaszek z dziećmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄDZ WŁODARCZYK:

+ WERONIKA POCIECHA

Od sąsiadki Woźniakowej z rodziną
Od Jerzego i Ewy Pociecha z rodziną
Od Krystyny Wiewióra z rodziną
Od Lucyny Leśnik
Od Marii Tobiasz
Od Tadeusza Wiewióra z rodziną
Od Krystyny i Ludwika Wróblów z Podgórza
 Od róży Czesławy Janczyk
Od Krystyny Smoleń z rodziną
Od rodziny Galiców
Od Barbary i Marka Dudzików
Od sąsiadów Iwony i Grzegorza Smoleń
Od rodziny Biernatów z Limanowej z ul. Batorego
Od Jana Ćwika
Od sąsiadów Dżyzgi i Skrzypców

 

 

+ STEFAN GĄSIOR

 

Od przyjaciół Tomasza Kądziołki z Pracowni  Logistyczno – Spedycyjnej
Od sąsiadów Cieślik
Od Beaty i Piotra Pociechów
Od Marka i Anety Woźniaków
Od Stanisławy Oleksy
Od sąsiadów Mordarskich
Od Zbigniewa Gąsiora z rodziną z Jurkowa
Od Marii i Artura Szymoniak
Od rodziny Sikorskich
Od rodziny Smoleniów

 

+ KAZIMIERA WÓJS

 

Od Andrzeja Kulpa z rodziną z Popardowej
Od Elżbiety i Pawła Ogórek
Od Ewy i Antoniego Kulpa
Od Stanisława Kulpy z rodziną
Od Zofii i Mariana Kulpy z Popardowej
Od Urszuli i Marka Sopatów z rodziną
Od Piotra Włodarczyka
Od kolegów syna z Tauron Dystrybucja SA
Od koleżanek synowej Anny Wójs z ORIFLAME (oliflej)
Od Haliny Mordarskiej z rodziną
Od Moniki i Włodzimierza Wojewodzic
Od koleżanek i kolegów córki Zofii z firmy „Wojewodzic”
Od Elżbiety i Dariusza Leśnickich z rodziną
Od rodziny Kiełbasów z Ptaszkowej
Od pracowników Firmy WASTPOL i BUDROL

 

+ IGNACY SICIARZ

Od chrześniaka Stanisława z rodziną
Od Bogumiły i Mariana Lasek
Od Mieczysława i  Anny Florek z rodziną
Od Stanisławy i Aliny Siciarz
Od Jana Kowalskiego
Od Jacka, Teresy i Krzysztofa Kowalskich
Od rodziny Tobiaszów i Baranów
Od Dyrekcji, nauczycieli pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół w Pasierbcu
Od rodziny Wodasów z Mordarki
Od Lucyny i Wiesława Woźniak

 

 

 

 

 

 

KSIĄDZ WORWA:

+ MARIA KRÓL

Od Agnieszki i Tomasza Pawlików
Od Genowefy Antkiewicz z rodziną
Od rodziny Ziębów z Pisarzowej
Od Krzysztofa Pawłowskiego z Nowego Sącza
Od Marii i Stanisława Hołyst z rodziną
Od rodziny Krzysztofów
Od sąsiadów Pociechów i Oleksych
Od Anny i Marii Frączek z Pisarzowej z rodzinami
Od rodziny Zbosiów z Pisarzowej
Od Genowefy i Józefa Król z rodziną
 Od Genowefy i Józefa Król z rodziną
Od sąsiadów Danuty i Andrzeja Lachor z rodziną
Od Zofii i Adama Malarza
Od rodziny Górszczyków
Od Józefa i Stanisławy Smoleń
Od Józefy i Bożeny Górki z Pisarzowej
Od Anny i Zenona Smoleń
Od sąsiadów Małgorzaty i Janusza Łukasików
Od rodziny Smoleniów z Limanowej z córką Barbarą Małecki
Od rodziny Smoleniów z Limanowej z córką Barbarą Małecki
Od Ewy i Józefa Guśtak

 

 

 

 

+ JOLANTA KŁOSOWSKA

Od Małgorzaty i Wiesława Pałka
Od uczennicy Barbary Jędrzejek
Od Zofii Bednarek z rodziną
Od Lucyny i Zbigniewa Węglarz
Od Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej
Od Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej
Od Doktor Joniec z rodziną
Od rodziny Tobiaszów
Od Teresy i Edwarda Badyla z Pasierbca
Od róży Kobiet p. Krystyny Wróbel

 

 

KSIADZ PATRYK:

+ Sławomir Kuźma Msza Święta Gregoriańska od chrzestnego Stanisława z rodziną