Intencje Mszy Świętych zamówione za duszę śp. Jana Dudzika – 8 marca 2021


Intencje Mszy Świętych zamówione za duszę śp. Jana Dudzika – 8 marca 2021

 1. Od Żony – 11 marca 2021r. 17.00
 2. Od córki Ewy z Rodziną – 3 kwietnia 2021r. 20.00
 3. Od syna Piotra z Rodziną
 4. Od syna Wojciecha
 5. Od syna Jana z Rodziną
 6. Od syna Marcina z Dziećmi
 7. Od córki Anny z Rodziną
 8. Od wnuczek Katarzyny, Gabrieli i Dominiki
 9. Od brata Aleksandra
 10. Od Wiesławy Wiśniewskiej
 11. Od Eweliny i Piotra Duraj z Dziećmi
 12. Od Krzysztofa Wiśniewskiego
 13. Od koleżanek córki Anny z punktu obsługi klienta w Klęczanach
 14. Od Dyrekcji i Pracowników Banku Spółdzielczego w Limanowej oddział
  w Nowym Sączu
 15. Od Agnieszki i Marcina Trzeciak
 16. Od Haliny Zięby
 17. Od Doroty i Janusz Kronenberger
 18. Od Małgorzaty i Mirosława Lebda
 19. Od Marty i Piotra Oleksy z Rodziną
 20. Od Kingi i Pawła Łukasik ze Słopnic
 21. Od Genowefy i Józefa Bednarków
 22. Od Jerzego Bednarka
 23. Od Barbary i Mariana Wiewióra
 24. Od Pawła Wiewióry
 25. Od Urszuli Wiewióry
 26. Od Akcji Katolickiej
 27. Od Rady Parafialnej
 28. Od brata Stanisława z Żoną
 29. Od chrześniaka Dariusza z Tarnowa z Rodziną
 30. Od bratanka Stanisława z Rodziną ze Śmiłowic
 31. Od bratanka Jerzego z Rodziną z Krakowa
 32. Od siostry Marii z Mężem
 33. Od chrześnicy Justyny z Michałem z Tarnowa
 34. Od siostrzenicy Karoliny z Bartkiem z Krakowa
 35. Od siostrzeńca Pawła
 36. Od siostrzeńca Emila
 37. Od Stanisława Smolenia
 38. Od Barbary Smoleń
 39. Od Stanisławy i Franciszka Oleksy
 40. Od Sabiny i Krzysztofa Dudzik
 41. Od Marii Pawlik
 42. Od Jarosława Pawlika
 43. Od Iwony i Grzegorza Pawlik
 44. Od Brata Zbigniewa z Żoną
 45. Od Teresy i Edwarda Woźniak
 46. Od wspólnoty Sióstr Felicjanek
 47. Od Rodziny Wróblów z Podgórza
 48. Od Andrzeja Lachora z Rodziną
 49. Od Agaty i Feliksa Lachorów z Rodziną
 50. Od Antoniny Krzyżaka
 51. Od Anny Siciarz
 52. Od Marii i Andrzeja Siciarzów z dziećmi
 53. Od Marii i Stefana Sukiennik
 54. Od Marii i Stanisława Hołyst z Rodziną
 55. Od Kazimiery i Józefa Krzak
 56. Od Janiny i Piotra Wójcików
 57. Od Janiny Woźniak
 58. Od Małgorzaty Szołdrowskiej
 59. Od Doroty i Wiesława Sojka
 60. Od Michaliny i Zbigniewa Trzeciak
 61. Od Małgorzaty i Pawła Trzeciak
 62. Od Katarzyny i Rafała Woźniak
 63. Od Stanisława Woźniaka
 64. Od Joanny i Grzegorza Woźniak z Rodziną
 65. Od Anny i Zbigniewa Lupa
 66. Od Renaty Lupa
 67. Od Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
 68. Od Działu księgowości i rozliczeń oraz skarbca Banku Spółdzielczego
  w Limanowej
 69. Od Działu księgowości i rozliczeń oraz skarbca Banku Spółdzielczego
  w Limanowej
 70. Od Działu kadr Banku Spółdzielczego w Limanowej
 71. Od Pracowników Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej
 72. Od Pracowników Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej
 73. Od Pracowników Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej
 74. Od Pracowników Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej
 75. Od Dyrektora i Zastępcy Oddziału w Limanowej Banku Spółdzielczego
  w Limanowej
 76. Od Pracowników Oddziału w Limanowej Banku Spółdzielczego
  w Limanowej
 77. Od Dyrekcji i Pracowników Oddziału w Dobrej Banku Spółdzielczego
  w Limanowej
 78. Od Dyrekcji i Pracowników Oddziału w Laskowej Banku Spółdzielczego
  w Limanowej
 79. Od Józefy i Zygmunta Kulpa
 80. Od Renaty i Zygmunta Woźniak z Rodziną
 81. Od Dyrekcji i Kierownictwa kopalni Porąbka
 82. Od Pracowników kopalni Porąbka
 83. Od Pracowników kopalni Porąbka
 84. Od Rejonowego Miczaków Dolnych Józefa Jabłońskiego z Rodziną
 85. Od Anny i Przemysława Jabłońskich
 86. Od Celiny i Stanisława Smoleń
 87. Od Barbary i Jerzego Jabłońskich
 88. Od Doroty i Krzysztofa Lachorów
 89. Od sąsiadki Małgorzaty Zygmunt
 90. Od Bolesława i Izabeli Kochańskich
 91. Od Małgorzaty i Romana Kożuch
 92. Od Kingi i Marcina Lupów
 93. Od Haliny i Bogdana Woźniak
 94. Od Anny Woźniak
 95. Od Renaty i Józefa Jabłońskich
 96. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie
 97. Od Danuty i Eugeniusza Krzyżak z Rodziną
 98. Od Bożeny i Tadeusza Golonka z Rodziną
 99. Od Elżbiety Świerk, Waldemara Golonka
 100. Od Elżbiety i Łukasz Hasior
 101. Od Marii i Józefa Pawlik
 102. Od całej Rodziny Pawlików
 103. Od Andrzeja Pawlika
 104. Od Moniki i Grzegorza Wicik
 105. Od Rozalii Maziarz z Rodziną
 106. Od Barbary i Tadeusza Zapała
 107. Od Haliny i Stanisława Sromek
 108. Od sąsiada Marka Smolenia
 109. Od Joanny Bodzioch
 110. Od Parafialnego oddziału Caritas z Borzęcina
 111. Od Cecylii Lachor
 112. Od Teresy i Tadeusza Wilczyńskich
 113. Od Pawła Wilczyńskiego
 114. Od Piotra Wilczyńskiego
 115. Od Zofii i Adama Malarzów
 116. Od Marii i Ryszarda Baranów z Nowego Sącz
 117. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie
 118. Od Danuty i Edwarda Smoleń z Rodziną
 119. Od Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka z Żoną
 120. Od Zofii i Wiesława Szczerba z Rzepiennika
 121. Od Joanny i Piotra Łaś z Rzepiennika
 122. Od Krystyny i Czesława Wróbel z Rodziną
 123. Od Rady Parafialnej w Wojakowej
 124. Od Moniki i Mateusza Pajor z Leną
 125. Od Rodziny Dutków Marii, Natalii i Łukasza
 126. Od Bożeny i Grzegorza Wójs z Rodziną
 127. Od Krystyny i Stanisława Jasnosów z Wojakowej
 128. Od Anny i Macieja Ruchała
 129. Od Marii i Tadeusza Hrustek
 130. Od Stanisławy Piś i Siostry Krystyny – Klawerianki
 131. Od Przedszkola Montessori z Męciny
 132. Od Rodziny Worwów
 133. Od Magdy i Tomasza Olejarz
 134. Od Pawła Zagata
 135. Od Małgorzaty i Ryszarda Kozielec
 136. Od Barbary i Darka Ciba
 137. Od Patrycji i Bartka Włodarczyk
 138. Od Katarzyny i Tomasza Cuper
 139. Od Tomasza Dziadoń
 140. Od Dyrekcji i Nauczycieli SP nr 1 w Męcinie
 141. Od Dyrekcji i Nauczycieli SP nr 1 w Męcinie
 142. Od Marii i Edwarda Bukowiec
 143. Od Edyty i Marka Bukowiec
 144. Od Ewy i Wiesława Tomaszek
 145. Od Rodziny Ryndaków z Rzepiennika
 146. Od Romany i Ryszarda Porębów z Dziećmi
 147. Od Rodziny Strugała i Kołacz
 148. Od Janiny Krzysztofik z Woli Mieleckiej
 149. Od Ewy i Zbigniewa Dyduła z Rodziną z Woli Mieleckiej
 150. Od Bożeny i Adama Pietryka z Izbisk
 151. Od Małgorzaty i Krzysztofa Pietryka z Jabłonki
 152. Od Rodziny Muriasów z Woli Mieleckiej
 153. Od Rodziny Oleksych
 154. Od Marka Jabłońskiego
 155. Od Dyrektora, Nauczycieli i Pracowników SP w Wojakowej
 156. Od Dyrektora, Nauczycieli i Pracowników SP w Wojakowej
 157. Od Lucyny i Andrzeja Salomon
 158. Od Józefy Salomon
 159. Od kolegi Kazka Woźniaka
 160. Od Kierownika i Pracowników kopalni Tęczyn
 161. Od Józefa Pasionka
 162. Od Bogumiły i Stanisława Pulit
 163. Od Beaty i Michała Pawlik z Synami
 164. Od Jana Łukasika
 165. Od Marii i Władysława Lachor
 166. Od Liturgicznej Służby Ołtarza z Zagórzan
 167. Od Pracowników Posługujących w kościele w Zagórzanach
 168. Od Pracowników Posługujących w kościele w Zagórzanach
 169. Od Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Zagórzan
 170. Od Jolanty i Wojciecha Włodarczyk
 171. Od Stanisławy i Janusza Smoleń
 172. Od Kazimierza Smolenia
 173. Od Anny i Józefa Smoleń
 174. Od Celiny i Dariusza Antolec
 175. Od Marii i Marka Woźniak z Rodziną
 176. Od Beaty i Grzegorza Sroka z Rodziną
 177. Od Rodziny Świdrów
 178. Od Grażyny i Józefa Zygmunt
 179. Od Aleksandry i Stanisława Świerczek z Rodziną
 180. Od Wiesławy i Jerzego Smoleń z Rodziną
 181. Od Moniki i Adama Krzak z Rodziną
 182. Od Małgorzaty i Stanisława Mikulec z Barcic
 183. Od Bogdana i Justyny Kołodziej z Barcic
 184. Od Bogusławy Siciarz
 185. Od Bożeny i Tomasza Tomaszka z Rodziną
 186. Od Adama i Elżbiety Świerczek z Zagórzan
 187. Od Stanisławy Krzyżak z Ujanowic
 188. Od Czesławy i Stanisława Piotrów z Limanowej
 189. Od Marii i Maciej Wideł
 190. Od Marii i Maciej Wideł
 191. Od Pracowników krytej Pływalni w Limanowej
 192. Od Szkoły Pływania MM DELFIN
 193. Od Krystyny i Romana Smoleń
 194. Od Walerii Świerczek
 195. Od Czesławy i Józefa Łukasik
 196. Od Pracowników firmy MOTO SOWA
 197. Od Pracowników firmy MOTO SOWA
 198. Od Pracowników firmy MOTO SOWA
 199. Od Pracowników firmy MOTO SOWA
 200. Od Właścicieli firmy MOTO SOWA
 201. Od Jakuba Sowy z Rodziną
 202. Od Martyny i Łukasza Czyżyckich z Wojakowej
 203. Od Rodziny Witków z Rzepiennika Strzyżewskiego
 204. Od Rodziny Dutków z Rzepiennika
 205. Od Rodziny Łukasików z Rzepiennika
 206. Od Sąsiadki Marii Zygmunt
 207. Od chrześnicy Marty Mordarskiej z Rodziną z Przyszowej
 208. Od Marii Dudek z Rodziną z Laskowej
 209. Od Danuty i Zbigniewa Zygmunt z Podgórza
 210. Od kuzynki Stanisławy Furtak z Mężem
 211. Od Rodziny Sołtysów ze Starego Sącza
 212. Od Arka i Iwony Furtak
 213. Od Wiesława Lachora z Rodziną
 214. Od Katarzyny i Tomasza Lachor z Rodziną
 215. Od Rodziny Jopek
 216. Od Rodziny Wolak z Rzepiennika
 217. Od Pracowników Laboratorium Analitycznego Szpitala w Limanowej
 218. Od Pracowników Laboratorium Analitycznego Szpitala w Limanowej
 219. Od Pracowników Pracowni Serologii Szpitala w Limanowej
 220. Od Marii i Andrzeja Rudowicz
 221. Od Zofii i Andrzeja Więcław
 222. Od Elżbiety i Rafała Chudy z Limanowej
 223. Od Danuty Trzaskowskiej
 224. Od Marii Cepielik
 225. Od kolegów Iwony i Stanisława Rosiek
 226. Od znajomych Marty, Krystyny i Anety
 227. Od znajomych Marty, Krystyny i Anety
 228. Od Pracowników firmy SUFIGS oddział w Podrzeczu
 229. Od Pracowników firmy SUFIGS oddział w Podrzeczu
 230. Od Pracowników firmy SUFIGS oddział w Podrzeczu
 231. Od Pracowników firmy SUFIGS oddział w Podrzeczu
 232. Od Doroty i Grzegorza Liptak
 233. Od chrześniaka Bogdana Pawłowskiego z Rodziną
 234. Od Rozalii Pawłowskiej
 235. Od Ewy Uryga
 236. Od Kolegów i Koleżanek ks. Wojciecha ze szkoły podstawowej
 237. Od Kolegów i Koleżanek ks. Wojciecha ze szkoły podstawowej
 238. Od Marii i Tadeusza Świerczek
 239. Od Anety i Mieczysława Janczyk
 240. Od Stanisława Chełmeckiego z Rodziną z Chomranic
 241. Od Barbary i Czesława Świerczek
 242. Od Anny i Mirosława Świerczek
 243. Od Pauliny i Adama Świerczek
 244. Od Małgorzaty i Dariusz Smoleń z Rodziną
 245. Od Wioletty Białas z Tarnowa
 246. Od Magdaleny i Pawła Piórkowskich z Rodziną
 247. Od Kamili i Mateusza Stojak z Wojakowej
 248. Od Aliny i Andrzeja Wielgusiak z Wojakowej
 249. Od Grzegorza i Beaty Śliwa
 250. Od Małgorzaty i Jerzego Śliwa z Rodziną
 251. Od Zofii Dąbrowskiej oraz Jadwigi i Aleksandra Kaliszów z Zagórzan
 252. Od Parafii Rzepiennik Biskupi
 253. Od Parafii Rzepiennik Biskupi
 254. Od Ireny i Edwarda Pulit z Rodziną
 255. Od Moniki i Szymona Baca
 256. Od Agaty i Edwarda Wiśniowskich
 257. Od Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Zagórzan
 258. Od Parafialnego oddziału Caritas z Zagórzan
 259. Od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z Zagórzan
 260. Od Stanisławy Jabłońskiej
 261. Od Piotra Jabłońskiego
 262. Od Janiny i Stanisława Smoleń
 263. Od Natalii i Józefa Smoleń
 264. Od Mirosławy i Krzysztofa Smoleń
 265. Od Bogdana i Damiana Smoleń

Msze Święte za duszę śp. Jana Dudzika które będą odprawione w Zagórzanach:

 1. Od Zelatorek Kół Żywego Różańca
 2. Od Współpracowników ks. Wojciecha ze Szkoły Podstawowej
  w Zagórzanach
 3. Od Współpracowników ks. Wojciecha z Samorządowego Przedszkola
  w Zagórzanach
 4. Od Liturgicznej Służby Ołtarza w Zagórzanach
 5. Od Rodziców i Dzieci pierwszokomunijnych z Zagórzan