INTENCJE POGRZEBOWE ŚP KAZIMIERZ SMOLEŃ


Msze Święte Pogrzebowe

Kazimierz Smoleń

Pogrzeb: Męcina, dn. 16.08.2023 o godz. 14.00

L.p.

Od kogo?

Data

od syna Janusza z rodziną w 7 dniu po śmierci

18.08

od dzieci z rodzinami w 30 dniu po śmieci.

13.09

od syna Stefana z żoną Barbarą
od syna Piotra z rodziną
od córki Haliny z mężem
od córki Haliny z mężem
od córki Krystyny z mężem
od córki Agnieszki z rodziną
od wnuczki Klaudii z rodziną
od wnuka Konrada
od Józefa Wnęka z Niskowej
od wnuczki Alicji z Kamilem
od wnuczki Moniki z rodziną
od wnuczki Moniki z rodziną
od wnuka Jakuba
od wnuka Bartłomieja z rodziną z Tczewa
od Krystyny i Antoniego Staszaków z Kłodnego
od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej S. P. nr 1 w Męcinie
od Grzegorza i Agnieszki Krzak
od Janiny i Ryszarda Król
od Zofii Dąbrowskiej
od Teresy i Jacka Gródek ze Starego Sącza
od Teresy i Jacka Gródek ze Starego Sącza
od Anny i Tomasza Firlej z rodziną
od Kazimiery Piwowar z rodziną
od Kazimiery i Mirosława Wójs z rodziną
od Wiesławy Kądziołka dla wujka
od Władysława i Haliny Kądziołka
od rodziny Burków z Mielca
od Małgorzaty Adamek
od Marii i Mariana Adamek
od rodziny Sojków
od Haliny i Henryka Krzaków
od Danuty i Wiesława Oleksy
od brata Tadeusza z żoną

od Członków Muzyki Klęczany
od Genowefy i Zbigniewa Lachor
od Józefy i Zygmunta Kulpa z rodziną
od Ludwiki i Stanisława Dudzik
od Krystyny i Krzysztofa Hila z Pisarzowej
od chrześnicy Beaty Pałka z mężem ze Starej Wsi
od rodziny Łukasików z Chełmca
od Anny i Piotra Bednarskich
od Marii i Józefa Kądziołka z rodziną
od Kazimierza Orzeł
od Bogdana Orzeł
od Krystyny Pociecha
od Henryka i Marty Pociecha
od Grona Pedagogicznego i Prac. Obsługi S.P. w Kłodnym
od Grona Pedagogicznego i Prac. Obsługi S.P. w Kłodnym
od Grona Pedagogicznego i Prac. Obsługi S.P. w Kłodnym
od Grona Pedagogicznego i Prac. Obsługi S.P. w Kłodnym
od Renaty i Zbigniewa Świerczek
od Jolanty i Wojciecha Włodarczyk
od Małgorzaty Salamon z rodziną
od Doroty i Krzysztofa Lachor
od Cecylii Lachor
od sąsiadów Leśniaków
od Ireny i Eugeniusza Olesiak
od sąsiadów Kuśnierzów
od Marty Olech i Anny Poczkajskiej
od Krystyny i Andrzeja Cieślik
od Rady Duszp. Parafii św. Antoniego Padewskiego z Cikowic
od Rady Duszp. Parafii św. Antoniego Padewskiego z Cikowic
od Józefy Mrozek
od Aliny i Stanisława Mrozków
od rodziny Michalskich
od sąsiadów Marka i Anny Opach z rodziną
od Marii i Marka Lachor
od Lucyny i Wiesława Wodas z Mordarki

od Anety i Józefa Wodas z Mordarki
od Brygidy i Krzysztofa Wodas z Mordarki
od Joanny Orzeł
od Krzysztofa Opieli z żoną
od Alicji i Wiesława Janczyk
od Andrzeja i Zofii Leśniak
od Izabeli i Przemysława Kałuzińskich z dziećmi
od Przyjaciół z Mielca
od Jadwigi i Józefa Trelów
od Anny i Pawła Mordarskich z synami
od rodziny Walickich z Bobowej
od Stanisławy i Wiesława Lachor
od Zofii i Andrzeja Klimczak
od kuzynki Ryszardy z rodzina
od kuzyna Mariana z rodziną
od Jadwigi i Andrzeja Jakuszywskich
od wnuka Przemka, Gosi i prawnuczki Blanki
od wnuków z Kamionki
od Celiny i Kazimierza Krzepielów z Gorlic
od Ireny Świerczek z Kłodnego
od Małgorzaty i Janusza Świerczek
od Lidii i Jana Kozyra
od Urszuli i Sebastiana Majerczak
od Małgorzaty i Ryszarda Wojtaszek
od Magdaleny i Witolda Kretek
od Marii i Stanisława Kądziołka z Marcinkowic
od Sabiny i Marka Kurczynów z dziećmi
od syna i synowej i prawnuków z Norwegii
od Parafialnej Caritas w Starym Sączu
od wspólnoty Sióstr Służebniczek ze Starego Sącza
od Marii i Władysława Lachor
od Anny i Zbigniewa Lupa
od Renaty Lupa
od Czesławy Janczyk
od Marceliny i Tomasza Zasadny z Olszanki

od Agnieszki i Roberta Zasadny z Olszanki
od Izabeli i Łukasza Korpak z Olszanki
od Sabiny i Waldemara Kałuzińska z Olszanki
od sąsiadki Celiny z rodziną
od Walerii Firlej
od Bożeny i Romana Karcz
od sąsiadów Franciszka i Elżbiety Janczyk
od Krystyny i Stefana Kosińskich
od Parafian z Mędrzechowa
od Rady Parafialnej z Mędrzechowa
od Teresy i Jana Deszcz
od Andrzeja Lachora z rodziną
od sąsiada syna, Stanisława Wnęk z Niskowej
od kolegów z pracy syna Piotra
od chrześniaka Sebastiana z rodziną
od Jakuba Dutki z żoną i dziećmi
od Macieja Dutki z żoną i dziećmi
od Aleksandry Zygadło z mężem i dziećmi
od Michała Dutki z narzeczoną
od chrześnicy Lidii z mężem
od chrześnicy Lidii z mężem
od Sióstr Felicjanek
od rodziny Wróblów z Podgórza
od rodziny Zygmuntów z Podgórza
od Jana i Genowefy Kurczab
od Marii i Bronisława Smoleń
od Barbary i Stanisława Smoleń
od Barbary i Stanisława Smoleń
od Janiny Dudzik
od Rady Parafialnej
od Ewy i Tadeusza Orzeł
od Genowefy Wójs
od Lidii i Jarosława Wójs
od Barbary i Janusza Smoleń
od rodziny Krzyża

od Bogdana Madeja z rodziną
od Justyny i Mateusza Paśko z dziećmi
od Krystiana Krzak
od Krystiana Krzak
od Pawła Dąbrowskiego z rodziną
od Danuty i Pawła Orzeł
od Dominika i Magdaleny Krzak z Kłodnego
od Wiesławy i Mieczysława Olesiak
od Joanny i Szymona Jędrzejek
od chrześnicy Bożeny z mężem
od sąsiadów Śliwów
od koleżanek i kolegów synowej Stanisławy z wydziału

Podatkowego Urzędu Miasta Nowego Sącza

od koleżanek i kolegów synowej Stanisławy z wydziału

Podatkowego Urzędu Miasta Nowego Sącza

od koleżanek i kolegów synowej Stanisławy z wydziału

Podatkowego Urzędu Miasta Nowego Sącza

od Krystyny i Stanisława Kuźma
od OSP w Męcinie
od Marty i Marka z rodziną z Bratkowic
od Walerii Świerczek
od kuzynki Czesławy Łukasik z rodziną
od kuzynki Teresy Groń z rodziną
od chrześnicy Marii Staszak z rodziną
od Marka Jopa z rodziną
od Sióstr Benedyktynek z Kupienina
od rodziny Citaków i Wójtowiczów z Kupienina