Intencje pogrzebowe za śp. Ks Antoniego Pisia


Intencje pogrzebowe za śp. Ks Antoniego Pisia

 1. Od Mamy Stanisławy
 2. Od Siostry Marii z mężem
 3. Od Siostry Aleksandry z rodziną
 4. Od Siostrzenicy Sylwi z rodziną
 5. Od Siostry Krystyny Klawerianki
 6. Od Siostrzeńca Zbigniewa i Anny Hrustek z rodziną
 7. Od Siostrzeńca Krzysztofa i Marzeny Hrustek z rodziną
 8. Od Siostrzeńca Tomasza i Agnieszki Hrustek z córką
 9. Od siostrzenicy Iwony i Zbigniewa Zubrzyckich z rodziną
 10. Od Siostrzeńca Piotra i Marzeny Hrustek z rodziną
 11. Od Szymona Zubrzyckiego
 12. Od Emiliana i Dominiki Hrustek z synem
 13. Od Edwarda Wąsika z rodziną
 14. Od Anny Żołnierczyk
 15. Od Emilii i Emila Kuligów
 16. Od Danuty i Krzysztofa Borówka
 17. Od Danuty i Jana Kidoń
 18. Od Marzeny i Janusza Michalak
 19. Od Michała Kidoń z rodziną
 20. Od Marcina Kidoń z rodziną
 21. Od Zofii i Mirosława Faron
 22. Od Marii i Ignacego Mikłusiak z rodziną
 23. Od Alicji i Władysława Karnafel
 24. Od Marii Lichosyt – Ogrodny z rodziną
 25. Od Justyny Kupczyk
 26. Od Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej na Orawie
 27. Od Krzysztofa Wziątek z rodziną
 28. Od Dyrekcji, Nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnicy Wielkiej na Orawie
 29. Od Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlak
 30. Od Dyrektora i pracowników Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce
 31. Od Janiny i Antoniego Plaszczak
 32. Od Anny i Józefa Zubrzyckich
 33. Od Julii Szatanik z rodziną z Lipnicy Małej
 34. Od Marii i Józefa Łuka
 35. Od Doroty i Mirosława Klapisz z rodziną
 36. Od Bernadety i Mirosława Zubrzyckich z rodziną
 37. Od Marii i Stanisława Stasik
 38. Od Kingi i Roberta Stasik z rodzin
 39. Od Joanny i Emila Oskwarek
 40. Od Ewy i Adama Surowczyk
 41. Od Heleny Fitak z rodziną
 42. Od Ireny i Eugeniusza Wykręt z rodziną
 43. Od Marii i Franciszka Karlak
 44. Od Iwony Zając z rodziną
 45. Od Rodziny Rószczków
 46. Od Lidii i Jana Pindziak
 47. Od Małgorzaty Żywczak z rodziną
 48. Od Genofy Gąsiorek z rodziną
 49. Od Wilmy Klapisz z rodziną
 50. Od Anny i Piotra Cymerman
 51. Od Marii Zych
 52. Od Władysława Włodarczyka
 53. Od Kazimiery Fedrizzi
 54. Od Tomasza i Haliny Zych z rodziną
 55. Od Jacka i Pauliny Zych z rodziną
 56. Od Marka i Katarzyny Kuc
 57. Od Barbary Kuc
 58. Od Małgorzaty i Rafała Stanków z rodziną
 59. Od Sióstr ks. Antoniego Pisia
 60. Od Marii Wnęk
 61. Od Eli Gizy
 62. Od Doroty Bobek
 63. Od Danuty i Andrzeja Ozga
 64. Od Sióstr Felicjanek z Męciny
 65. Od Leszka Wróbla
 66. Od Krystyny i Ludwika Wróblów
 67. Od Róży Kobiet Krystyny Wróbel
 68. Od CARITAS z Męciny
 69. Od Tadeusza Wójcika
 70. Od Barbary Wójcik z Dziećmi
 71. Od Małgorzaty Wójcik
 72. Od Wiolety i Wojciecha Wójcik
 73. Od Elżbiety i Łukasza Hasior
 74. Od Anny i Kamila Kaźmirak
 75. Od Renaty i Zygmunta Woźniak z Rodziną
 76. Od Uli i Kuby
 77. Od Józefy Orczykowskiej
 78. Od Elżbiety i Piotra Orczykowskich z Dziećmi
 79. Od Józefy i Zygmunta Kulpa z Rodziną
 80. Od Romany i Ryszarda Poręba z Rodziną
 81. Od Bożeny i Grzegorza Wójs z Rodziną
 82. Od Jana i Julii Czachor
 83. Od s. Racheli
 84. Od Moniki i Adama z Dziećmi
 85. Od Cecylii Lachor
 86. Od Barbary i Karola Janusz
 87. Od Danuty i Wiesława Świerczków z Rodziną
 88. Od Beaty i Grzegorza Sroka z Dziećmi
 89. Od Barbary i Jerzego Jabłońskich z Dziećmi
 90. Od Dzieci z Klasy IV SP. nr 1 w Męcinie
 91. Od Rodziców Dzieci z Klasy IV SP. nr 1 w Męcinie
 92. Od Agnieszki i Pawła Lachor z Dziećmi
 93. Od Jolanty Pociecha z Mężem i Córką
 94. Od Małgorzaty Budnik z Dziećmi
 95. Od Bernadetty Sikora
 96. Od Janiny Florek z Rodziną
 97. Od Anny i Antonio Piaczente
 98. Od Barbary i Daniela Świerczek
 99. Od Edyty i Marka Bukowiec z Dziećmi
 100. Od Edyty i Marka Bukowiec z Dziećmi
 101. Od Anny i Zbigniewa Lupa
 102. Od Anny i Zbigniewa Lupa
 103. Od Renaty Lupa
 104. Od Renaty Lupa
 105. Od Rady Parafialnej
 106. Od Rady Parafialnej
 107. Od Marii i Władysława Lachor
 108. Od Marii i Władysława Lachor
 109. Od Apostolatu Margaretka
 110. Od Grażyny i Zbigniewa Dudzik
 111. Od Ministrantów
 112. Od Agnieszki i Stanisława Krzyżak z Rodziną
 113. Od Małgorzaty i Adama Pajor
 114. Od Bożeny Gwiżdż
 115. Od Dawidka Bednarka z Mamą
 116. Od Marii i Władysława Górskich
 117. Od Janiny Świerczek
 118. Od Iwony i Pawła Wiewiórskich
 119. Od Zofii Pastuszak
 120. Od Maksymiliana Pastuszaka z Rodziną
 121. Od Stanisławy i Wiesława Jabłońskich
 122. Od Anny i Przemysława Jabłońskich
 123. Od Chóru Parafialnego z Męciny
 124. Od Chóru Parafialnego z Męciny
 125. Od Siostry Magdy i Sióstr ze Zgrom. Sióstr Białych MB Królowej Afryki
 126. Od Wojciecha i Anety Pietrzak
 127. Od Konrada ze Scholą z Męciny
 128. Od Rodziców i Dzieci Klasy 3A SP. nr 1 w Męcinie
 129. Od rodziny Wiewiórów z Bukowca
 130. Od Klasy III Liceum Ekonomicznego w Męcinie z rocznika 2008
 131. Od Moniki i Stanisława Czaja
 132. Od Szymona Korba z Rodziną
 133. Od Marii Świerczek
 134. Od Andrzeja Kalisza z Kłodnego
 135. Od Marty i Mariana Florek
 136. Od Katarzyny i Michała Świerczek
 137. Od Stanisławy Banat
 138. Od Sylwii i Michała Sroka
 139. Od Walerii Świerczek
 140. Od Walerii Świerczek
 141. Od rodziny Staszaków
 142. Od rodziny Staszaków
 143. Od Anny i Zenona Smoleń
 144. Od Małgorzaty Pałka z Rodziną
 145. Od Elżbiety i Pawła Oleksy
 146. Od Anny i Pawła Mordarskich
 147. Od Barbary i Mariana Wiewiórów
 148. Od Urszuli Wiewióry
 149. Od Jerzego Bednarka z Rodzicami
 150. Od Elżbiety i Józefa Jabłońskich z Rodziną
 151. Od Haliny i Krzysztofa Dziubanowskich z Rodz.
 152. Od Barbary i Mieczysława Włodarczyk z Rodz.
 153. Od Bogumiły i Mariana Lasek z Dziećmi
 154. Od Danieli Kościółek
 155. Od Elżbiety Kościółek
 156. Od Barbary i Mieczysława Włodarczyk z Dziećmi
 157. Od Anny i Wiesława Jasińskich
 158. Od Barbary Jamer z Rodziną
 159. Od Dominiki i Jana Rosiek z Rodziną
 160. Od rodziny Górskich z ul. Rolnej
 161. Od Kazimiery Piwowar
 162. Od Haliny i Marka Piwowar z Dziećmi
 163. Od Odnowy w Duchu Świętym
 164. Od Leonarda i Bożeny Orczykowskich
 165. Od Akcji Katolickiej
 166. Od Marii i Jana Hołystów
 167. Od rodziny Sojków
 168. Od Ludwiki i Stanisława Dudzików
 169. Od Małgorzaty i Romualda Kożuch
 170. Od Stanisława Smolenia z córką Barbarą
 171. Od Beaty i Andrzeja Pociecha
 172. Od Zuzanny i Dominika Pociecha
 173. Od Marii i Jana Król z Dziećmi
 174. Od Edyty i Jana Woźniak z Córkami
 175. Od Teresy i Tadeusza Wilczyńskich z Synami
 176. Od Michaliny i Teresy Wójs
 177. Od Marka i Marii Szewczyk
 178. Od Grażyny i Józefa Zygmunt
 179. Od Pracowników Zakładu Krawieckiego Jani-men
 180. Od Pracowników Zakładu Krawieckiego Jani-men
 181. Od Anety i Mieczysława Janczyk
 182. Od Zofii i Andrzeja Leśniara
 183. Od Czesławy Janczyk
 184. Od Magdaleny i Stanisława Janczyk
 185. Od Ireny i Zbigniewa Zygmuntów
 186. Od Właścicieli i Pracowników kwiaciarni i sklepu Dom i Ogród w Męcinie
 187. Od Moniki i Adama Krzak z Córkami
 188. Od Rady Rodziców SP. nr 2 w Męcinie
 189. Od Uczniów SP. nr 2 w Męcinie
 190. Od Zarządu OSP w Męcinie
 191. Od Członków OSP w Męcinie
 192. Od Koła Gosp. Wiejskich w Męcinie
 193. Od Parafian pielgrzymujących z ks. Antonim
 194. Od Parafian pielgrzymujących z ks. Antonim
 195. Od Danuty i Edwarda Smoleń z Rodziną
 196. Od Anny i Dariusza Smoleń z Rodziną
 197. Od Alicji i Henryka Smoleń z Rodziną
 198. Od Magdaleny i Jarosława Smoleń z Rodziną
 199. Od Małgorzaty i Kamila Krzak z Rodziną
 200. Od Klaudii i Marka Knurowskich
 201. Od Agaty i Bogdana Smoleń z Rodziną
 202. Od Władysławy i Mariana Woźniak z Podgórza
 203. Od rodziny Ibek z Podgórza
 204. Od Zofii i Franciszka Rębilas
 205. Od Mieczysławy Majoch z Rodziną
 206. Od rodziny Grzybów
 207. Od Aleksandry i Stanisława Świerczek
 208. Od Eweliny i Dawida Pietrzak
 209. Od Ireny Krzyżak z Rodziną
 210. Od Marii Mastalskiej z Rodziną ze Szczawnicy
 211. Od Doroty i Krzysztofa Lachorów z Rodziną
 212. Od Marii Kurczab
 213. Od Róży kobiet Kazimiery Krzak
 214. Od Ewy i Wiesława Tomasik
 215. Od Małgorzaty i Pawła Trzeciak z Dziećmi
 216. Od Michaliny i Zbigniewa Trzeciak
 217. Od Jadwigi Siciarz
 218. Od Marii i Edwarda Lupa
 219. Od Bożeny i Marcina Lupa z Dziećmi
 220. Od Doroty i Artura Lupa z Dziećmi
 221. Od Bogumiły i Sławomira Lupa z Dziećmi
 222. Od Krystyny i Jana Leśniak z Rodziną z Łęgów koło Stacji
 223. Od Koła Gosp. Wiejskich z Kłodnego
 224. Od Jadwigi i Marka Wojtas
 225. Od Małgorzaty i Zbigniewa Mól
 226. Od Marii i Wiesława Krzak
 227. Od Barbary i Józefa Szczecina wraz z Dziećmi z Rodzinami
 228. Od Barbary i Józefa Szczecina wraz z Dziećmi z Rodzinami
 229. Od rodziny Dudczyk z Miczaków Górnych
 230. Od Marty i Adriana Smoleń z Dziećmi
 231. Od Marii i Bronisława Smoleń
 232. Od Danuty i Stanisława Oleksy
 233. Od Grupy Pielgrzymów z Limanowej pielgrzymujących w 2019 r. z ks. Antonim
 234. Od Grupy Pielgrzymów z Limanowej pielgrzymujących w 2019 r. z ks. Antonim
 235. Od Zofii i Józefa Kalisz z Kłodnego
 236. Od Iwony i Łukasza Janusz
 237. Od Grażyny i Jerzego Wójs z Rodziną
 238. Od Pauliny i Krzysztofa Włodarczyk
 239. Od Krystyny i Romana Gawlik z Rodziną
 240. Od Anity i Pawła Orzechowskich
 241. Od Pracowników Obsługi ze SP nr 2 w Męcinie
 242. Od Rejonowych
 243. Od Szafarzy
 244. Od Marii i Macieja Wideł z Rodziną
 245. Od Marii i Macieja Wideł z Rodziną
 246. Od Teresy i Edwarda Woźniak
 247. Od Teresy i Edwarda Woźniak
 248. Od rodziny Orłów
 249. Od Ewy i Jerzego Pociecha
 250. Od Marii i Kazimierza Oleksy
 251. Od Aleksandry i Kamila Dziubanowskich
 252. Od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników SP. im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
 253. Od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników SP. im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
 254. Od Marii i Józefa Hasior
 255. Od Moniki i Grzegorza Tobiaszów
 256. Od Moniki i Grzegorza Tobiaszów
 257. Od Genowefy i Józefa Król z Rodziną
 258. Od Zbigniewa i Małgorzaty Król z Dziećmi
 259. Od Zofii i Adama Malarz z Rodziną
 260. Od Alicji i Jana Łukasik z Kłodnego
 261. Od Klaudii i Marka Knurowskich
 262. Od Ewy i Ryszarda Wójcik z Bykowca
 263. Od rodziny Zygmuntów
 264. Od rodziny Biernatów
 265. Od rodziny Rudowiczów i Olszowskich z Tymbarku
 266. Od rodziny Rudowiczów i Olszowskich z Tymbarku
 267. Od Ewy i Wacława Wiewióra
 268. Od Zofii i Edwarda Bednarków z Rodziną
 269. Od Małgorzaty i Krzysztofa Woźniak z Dziećmi
 270. Od Genowefy Twaróg
 271. Od Andrzeja i Ewy Twaróg
 272. Od Bogusławy Tobiasz
 273. Od Marii i Tadeusza Świerczek
 274. Od Celiny i Stanisława Smoleń z Córkami
 275. Od Andrzeja Smolenia z Rodziną
 276. Od rodziny Jabłońskich z Podlesia
 277. Od rodziny Mrówców z Pszyszowej
 278. Od Urszuli Zborowskiej z Tymbarku
 279. Od Agaty i Janusza z Rodziną z Męciny
 280. Od Agnieszki i Józefa Rumian z Dziećmi
 281. Od Renaty i Józefa Jabłońskich
 282. Od Danuty i Wiesława Oleksy z Rodziną
 283. Od Sabiny i Jana Bojar
 284. Od Społeczności Przedszkola Montesori z Męciny
 285. Od Grażyny i Pawła Wastag z Rodziną
 286. Od całej rodziny Smoleni z Podgórza
 287. Od całej rodziny Smoleni z Podgórza
 288. Od Lidii i Leszka Dutków z Rodziną
 289. Od Pracowników Ośrodka Zdrowia z Męciny
 290. Od Anny i Stanisława Oleksy z Rodziną
 291. Od rodziny Zygmuntów z Bukowca
 292. Od Alicji Zygmunt
 293. Od Mieszkańców Kłodnego
 294. Od Władysława Lachora sołtysa Kłodnego
 295. Od Janiny i Mieczysława Krzak z Zakrętka
 296. Od Marii i Józefa Świerczek z Rodziną
 297. Od Joanny i Mariusza Bukowiec z Rodziną
 298. Od Kazimierza Smolenia
 299. Od Janusza i Stanisławy Smoleń z Rodziną
 300. Od Macieja i Krystyny Gaińskich
 301. Od Sylwestra i Agnieszki Mrozek
 302. Od Grzegorza i Agnieszki Włodarczyk
 303. Od Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego
 304. Od Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Włodarczyka
 305. Od Janiny Orzechowskiej
 306. Od ministranta Szymona Lachora
 307. Od Katarzyny i Tomasza Lachor
 308. Od Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej- Dyrekcji, Pracowników i Emerytów
 309. Od Rady sołeckiej w Męcinie
 310. Od Anny Bulandy
 311. Od Magdaleny i Władysława z Rodziną
 312. Od Antoniego i Doroty Orczykowskich
 313. Od Szymona i Doroty Orczykowskich
 314. Od Apostolskiej Grupy Młodzieżowej w Męcinie
 315. Od Posła na Sejm Wiesława Janczyka z Rodziną
 316. Od Haliny i Zbigniewa Matląg
 317. Od Dyrekcji i Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie
 318. Od Haliny i Bogdana Woźniak z Rodziną
 319. Od Marii i Janusza Orzeł
 320. Od Szymona Orła
 321. Od Konrada Orła
 322. Od Marii i Andrzeja Lachorów
 323. Od Agaty i Feliksa Lachorów z Rodziną
 324. Od Renaty Lachor
 325. Od Justyny i Michała Zygmuntów
 326. Od Urszuli i Grzegorza Lupów z dziećmi
 327. Od Bernadety i Jana Lupów
 328. Od Katarzyny i Rafała Woźniak
 329. Od Beaty i Kazimierza Olchawa z Przyszowej
 330. Od Rodziny Olchawów z Miczaków Górnych
 331. Od Władysława Gawlika
 332. Od Pracowników Piekarni Pana Gawlika
 333. Od Wiesławy i Andrzeja Pajor z Parafii Niskowa
 334. Od Stanisławy i Tadeusza Pajor
 335. Od Stanisławy i Tadeusza Pajor
 336. Od Grzegorza i Renaty Pajor
 337. Od Taty ks. Michała
 338. Od Rodzeństwa ks. Michała
 339. Od Jarosława Bukowiec
 340. Od Marii i Edwarda Bukowiec
 341. Od Orkiestry Dętej OSP w Męcinie
 342. Od Eugeniusza Wojaka właściciela PPUH WOLIMEX
 343. Od Pawła Wojaka właściciela firmy PAWLIMEX
 344. Od Pracowników Firmy WOLIMEX
 345. Od załogi kopalni w Męcinie
 346. Od Ewy Mruk
 347. Mari Szymoniak
 348. Małgorzata i Kazimierz Szołdrowscy
 349. Od Kingi i Marcina Lupów
 350. Od Redakcji „Skibowego Kamienia”
 351. Od Jana Oleksego
 352. Od Marii i Zbigniewa Leśniara
 353. Od Pielęgniarki Szkolnej Bożeny Bulandy z Rodziną
 354. Od Jadwigi i Edwarda Krzyżak z Synami
 355. Od Jozefa Oleksego z Rodziną
 356. Od właścicieli centrum handlowego Magnolia
 357. Od Doroty i Marka Lupów
 358. Od Piotra Woźniaka z Rodziną
 359. Od Barbary Woźniak z Rodziną
 360. Od Anety i Andrzeja Kwiatkowskich
 361. Od Marii i Zbigniewa Salamon
 362. Od Anny Szewczyk z Rodziną
 363. Od Renaty, Grzegorza i Sary Długosz
 364. Od Magdaleny i Dariusza Lupów
 365. Od Emilii i Sebastiana Lupów
 366. Od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 367. Od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 368. Od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 369. Od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 370. Od Rady Rodziców SP nr 1 w Męcinie
 371. Od Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie”
 372. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 373. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 374. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 375. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 376. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 377. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 378. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 379. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 380. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 381. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 382. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 383. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 384. Od Uczniów. Wychowawców i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
 385. Od Kazimiery Tobiasz-Odrębskiej
 386. Od Jolanty i Pawła Sadowy
 387. Od Marii i Józefa Banach
 388. Od Anny i Jarosława Chudy
 389. Od Marii Lupa
 390. Od Sabiny Lupa
 391. Od Magdaleny i Jakuba Staszak
 392. Od Karoliny i Krzysztofa Lupa
 393. Od Józefy i Mieczysława Wójcik
 394. Od Zofii i Kazimierza Pociecha
 395. Od Grażyny i Ludwika Krzak
 396. Od Andrzeja i Renaty z Rodziną
 397. Od Ewy i Ryszarda Lorek z Rodziną
 398. Od Mamy ks. Witolda
 399. Od Wiesławy i Andrzeja Sroczyńskich
 400. Od Bolesława i Izabeli Kochańskich
 401. Od Stanisławy i Józefa Smoleń
 402. Od Parafii w Starym Wiśniczu
 403. Od Parafii w Starym Wiśniczu
 404. Od Adama i Jana Nalepki
 405. Od Rodziny Nalepków i Bieniasów
 406. Od Eugeniusza Krzyżaka z Rodziną
 407. Od Rodziny Świerczków z Dziećmi
 408. Od Marii Worwa
 409. Od Krzysztofa i Agnieszki Worwa z Rodziną
 410. Od Piotra i Beaty Worwa z Rodziną
 411. Od Wojciecha i Jolanty Włodarczyk
 412. Od Zofii i Bogdana Siciarz
 413. Od Janiny i Konstantego Firlej
 414. Od Dominika i Piotra Firlej
 415. Od Bronisławy Ślazyk z Zamieścia
 416. Od Marka Ślazyka z Zamieścia
 417. Od Apteki Centrum z Limanowej
 418. Od Marii i Mariana Ślazyków
 419. Od Anny i Marka Opach z Dziećmi
 420. Od Haliny i Stanisława Dudzik z Rodziną
 421. Od Joanny i Krzysztofa Lorek
 422. Od Rodziny Śliwów
 423. Od Sąsiadów Mordarskich
 424. Od Małgorzaty i Mirosława Leśniaków
 425. Od Rodziny Sarneckiej z Męciny
 426. Od Jadwigi i Wojciecha Dynowskich
 427. Od Małgorzaty i Dariusza Jawor
 428. Od kuzynki Danuty Nowak
 429. Od kuzynki Danuty Nowak z Dziećmi
 430. Od Anny i Mirosława Pawłowskich z Siedlec
 431. Od rodziny Czernek z Podłopienia
 432. Od Joanny i Grzegorza Woźniak z Rodziną
 433. Od Lucyny i Andrzeja Salamon z Rodziną
 434. Od Zakładu Fotograficznego „Foto Natanek”
 435. Od Pracowników Zakładu Fotograficznego „Foto Natanek”
 436. Od Anny Pęksy z Rodziną
 437. Od Jancentego Musiała – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi wraz z Pracownikami
 438. Od Liturgicznej Służby Ołtarza
 439. Od Zawodników Smolnika Męcina
 440. Od Elżbiety i Adama Wilczek z Rodziną z Pasierbca
 441. Od Posła na Sejm RP Pani Urszuli Nowogórskiej
 442. Od Iwony Kuzak i Stowarzyszenia dla Męciny
 443. Od Wiesława Kuzaka
 444. Od Marceliny i Łukasza Mróz
 445. Od Renaty i Stanisława Pociecha z Rodziną
 446. Od Renaty i Stanisława Pociecha z Rodziną
 447. Od Wychowawców, Koleżanek i Kolegów kl. IVE z 1 LO w Bochni
 448. Od Wychowawców, Koleżanek i Kolegów kl. IVE z 1 LO w Bochni
 449. Od Ryszarda i Vidlety Kica
 450. Od Agaty i Wiesława Siciarz
 451. Od Ewy i Marka Tomaszek
 452. Od Byłego Starosty Jana Puchały
 453. Od Rodziny Mikulskich ze Starej Wsi
 454. Od Rodziny Mikulskich ze Starej Wsi
 455. Od Renaty i Mirosława Jawor
 456. Od Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej
 457. Od Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej
 458. Od Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej
 459. Od Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej
 460. Od Mirosława Wójcika
 461. Od Przyjaciół z parafii Rzezawa
 462. Od Rodziny Kiców i Czachmańskich z Rzezawy
 463. Od Marii i Bronisława Lachor
 464. Od Kingi Roszkowiec-Krawiec z Mężem
 465. Od Kingi Roszkowiec-Krawiec z Mężem
 466. Od uczniów klasy VIII SP nr 2 w Męcinie
 467. Od Rady Parafialnej w Lipnicy Murowanej
 468. Od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej
 469. Od Walerii Firlej
 470. Od Marii Dutka i wnuków Natalii i Adasia
 471. Od Marii Dutka i wnuków Natalii i Adasia
 472. Od Walerii Uryga
 473. Od Haliny Uryga z Rodziną
 474. Od Dyrektora i Pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej
 475. Od Wójta Gminy Limanowa
 476. Od Przewodniczącego i Rady Gminy Limanowa
 477. Od Moniki i Rafała Woźniak
 478. Od Marii Woźniak
 479. Od Marii i Artura Polkowskich z rodziną
 480. Od Marii i Artura Polkowskich z rodziną
 481. Od Firmy Przewozowej MaxBus
 482. Od Marii i Antoniego Frączek z Pisarzowej
 483. Od Marii i Antoniego Frączek z Pisarzowej
 484. Od Rady Duszpasterskiej i Parafian z Pisarzowej
 485. Od Rady Duszpasterskiej i Parafian z Pisarzowej
 486. Od Rady Duszpasterskiej i Parafian z Pisarzowej
 487. Od Marty i Marcina Radzięta z Dziećmi
 488. Od Anety i Krzysztofa Łukasik
 489. Od Haliny i Franciszka Urbaniak z Rodziną
 490. Od Haliny i Franciszka Urbaniak z Rodziną
 491. Od Czesławy i Józefa Łukasik
 492. Od Róży Genowefy Jabłońskiej
 493. Od Rodziny Dutków
 494. Od Organisty Ignacego Tokarczuka
 495. Od Rodziny Schmidt z Nowego Sącza
 496. Od Rodziny Orłów
 497. Od Burmistrza Miasta Dębicy
 498. Od wychowanków ministrantów i lektorów z parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy
 499. Od Anny i Jana Sojka
 500. Od Krystyny i Stanisława Kuźma
 501. Od Anny i Bogdana Ludwa z Pawęzowa
 502. Od Proboszcza i Parafian z Pawęzowa
 503. Od Proboszcza i Parafian z Pawęzowa
 504. Od Proboszcza i Parafian z Pawęzowa
 505. Od Proboszcza i Parafian z Pawęzowa
 506. Od Proboszcza i Parafian z Pawęzowa