IV Niedziela Wielskiego Postu – 22 III 2020 r.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU – 22 III 2020 r.

 1. Trwajmy w łączności modlitewnej zawierzając ten trudny czas Panu Jezusowi Cierpiącemu.
 2. Korzystamy z dyspensy naszego Biskupa Ordynariusza od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Kościół pozostaje otwarty, by nawiedzać Najśw. Sakrament. Uczestnictwo we Mszy św. jest bardzo ograniczone nie więcej niż 50 osób. (np. do osób zamawiających Mszę św.).
 3. Tylko przestrzeganie tak wymagającej kwarantanny może spowodować skuteczną walkę z tak niebezpieczna pandemię. W imię miłości Pana Boga .
  i bliźniego zachowajmy ją. Ofiarujmy tę szczególną tęsknotę za Eucharystią, a także rozważanie Meki Pańskiej jako szczególną modlitwę o przezwyciężenie epidemii, na intencję chorych, służby medycznej
  i tych, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo.
 4. Codziennie o 20.30 łączymy się przez transmisję na Fb we wspólnym różańcu przed Najświętszym Sakramentem. A w piątek już o 20.00 transmisja Drogi Krzyżowej z naszej parafii. Korzystajmy
  w rodzinach z tak dużej możliwości uczestniczenia w transmisji Mszy świętych i rekolekcji
  w mediach.
 5. Nasz kościół będzie otwarty cały dzień, umożliwiając wszystkim wiernym prywatną modlitwę. Natomiast w czwartek w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu od 17.30 do 19.00 będzie okazja do spowiedzi św.
 6. Dzisiaj będzie okazja do nawiedzenia kościoła i przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. o godz. 14.00, 14.30 i 15.00.
 7. Po każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje, o ustanie epidemii.
 8. W środę Uroczystość Zwiastowani Pańskiego. Jest to Dzień świętości życia. Zachęcamy, aby podjąć modlitewne dzieło Adopcji Dziecka Poczętego.
 9. Caritas przy okazji nawiedzenia kościoła udostępni nam wielkanocne baranki Caritas oraz paschaliki.
 10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Władysława Wiewióra lat 90 z Paszkowca. Polecajmy jej duszę Bożemu Miłosierdziu.

Odnowienie „Aktu Zawierzenia  „miłosierdziu Bożemu dokonane przez św. Jana Pawła II w obliczu pandemii koronawirusa” przez Kard. Dziwisza w Łagiewnikach 18.03.2020r.

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Suplikacje

Zamieszczamy również, modlitwę uwielbienia Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, w sytuacji fizycznej niemożności bycia w kościele:

Modlitwa dla tych, którzy pragną ofiarować godzinę adoracji i wynagrodzenia; w domu,  w pracy, w szpitalu, w więzieniu albo w podróży:

Panie Jezu Chryste, chociaż podczas tej godziny nie mogę zbliżyć się do Ciebie fizycznie w Sakramencie Twojej miłości, chciał(a)bym to uczynić poprzez wiarę i nadzieję. Przenieś mnie, proszę, pociągając mój umysł i serce ku temu tabernakulum na świecie, w którym w tym czasie jesteś najbardziej opuszczony, zupełnie zapomniany i pozbawiony ludzkiego towarzystwa. Spraw, by blask Twojego Eucharystycznego Oblicza tak przeniknął moją duszę, abym poprzez ofiarowanie Ci adoracji i zadośćuczynienia oraz wypełnianie swoich zwykłych, codziennych obowiązków mógł (mogła) uprosić Twoje Najświętsze Serce o powrót chociażby jednego kapłana do tabernakulum, w którym Ty dziś na niego czekasz.  Amen.