Litania do Św. ANTONIEGO OPATA


Litania do Św. ANTONIEGO OPATA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, –
Duchu Święty Boże, –
Święta Trójco jedyny Boże, –

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza,
módl się za nami.
Święta Maryjo, nadziejo lepszego świata, –
Święta Maryjo, nieustanna pomocy w kształtowaniu
w nas chrześcijańskiego charakteru, –
Święty Aniele Stróżu, stojący na straży naszego sumienia, –
Święty Antoni, Ojcze pustelniczego życia, –
Święty Antoni, miłośniku samotności, –
Święty Antoni, wzorze doskonałości, –
Święty Antoni, zwierciadło ubóstwa, –
Święty Antoni, prawdziwy wzorze pokory, –
Święty Antoni, ozdobo czystości, –
Święty Antoni, wierny sługo Króla Najwyższego, –
Święty Antoni, ucieczko kuszonych, –
Święty Antoni, najgorętszą miłością pałający, –
Święty Antoni, najwyższej bogobojności oddany, –
Święty Antoni, przykładzie trzeźwości
i wstrzemięźliwości, –
Święty Antoni, Opatrzności Bożej zawierzający, –
Święty Antoni, wzorze cierpliwości, –
Święty Antoni, mężu baz skazy, –
Abyśmy żyli w duchu wiary, nadziei i miłości,
uproś nam u Boga.
Abyśmy w życiu codziennym obfitowali w dobre czyny, –
Abyśmy wiernie wypełniali obowiązki naszego stanu, –
Abyśmy zachowali umiar w używaniu dóbr tego świata, –
Abyśmy nieustannie pamiętali o śmierci i sądzie Bożym, –
Abyśmy, idąc za Ukrzyżowanym Zbawicielem, byli zawsze zjednoczeni z Jego Najświętszą Matką,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

K.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za mną.
W.: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie żywot wieczny.
Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Antoni Opat na pustyni osiągnął świętość, spraw przez jego przyczynę, abyśmy rozwijając w sobie ducha modlitwy i służby, zbliżali się w miłości do Ciebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.