Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 I 2020


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.01.2020 R.
1. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. My dziękujmy za łaskę naszego chrztu, który nas uczynił dziećmi Bożymi.
2. Dziś o 14.00 XV Konkurs Kolęd Dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci w parafii, całe rodziny do uwielbienia Nowonarodzonego Jezusa.
3. Dziękujemy także fundatorom nagród państwu: Urszuli Nowogórskiej, Wiesławowi Janczykowi, Jackowi Jabłońskiemu.
4. Za tydzień odpust parafialny ku czci św. Antoniego Opata pierwszego patrona parafii. Jego wspomnienie wypada w piątek. Zapraszamy także na Mszę św. w piątek o 17.00. Jest to Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce
5. W sobotę początek tygodnia modlitw o jedność wszystkich chrześcijan.
6. Dziękujemy paniom z KGW za pracę przygotowania opłatka, naszym Strażakom za miejsce spotkania Orkiestrze i Grupie Młodzieżowej za występ i wszystkim uczestnikom.
7. Dziękujemy Młodzieży pod kierunkiem ks. Michała za przygotowanie Jasełek.
8. Dziękujemy Kolędnikom Misyjnym i rodzicom oraz ks. Witoldowi za wczorajsze uczestnictwo w Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych
9. Zapraszamy na Koncert Noworoczny Orkiestry OSP 26 stycznia o godzinie 14.00.
10. Próba Chóru w czwartek o godzinie 18.00.
11. Bóg zapłać za złożony dar na inwestycje w parafii 8 tys. zł. Jako parafia złożyliśmy wniosek o dotację na termoizolację budynku plebanii. Obecnie trwa praca nad jego uszczegółowieniem. Pozyskanie środków zewnętrznych byłoby dla nas wielką pomocą. Warunkiem pomocy zawsze jest udział własny.
12. Mieszkańcom Zakrętka dziękujemy za wysprzątanie kościoła oraz ofiarę na dekoracje świąteczne. Na przyszły tydzień kościół powierzamy kolejnym rodzinom: Woźniak Piotr i Małgorzata; Król Stanisław i Bogumiła; Banat Michał i Marta; Hasior Józef i Maria; Chudy Katarzyna, Magdalena i Barbara. Prosimy o sprzątanie w sobotę i poniedziałek o 9.00 (lub wieczorem)
13. Po Mszy św. podejdźmy z dziećmi do Szopki na chwilę adoracji.
14. Polecamy prasę katolicka: Gość Niedzielny a w nim przeczytamy Jak wychować wierzące dziecko na czym polega zgodna z nauczaniem Kościoła ekologia; dlaczego katolik nie może wierzyć we wróżby,
 Mały Gość Niedzielny Promyczek Dobra
 Skibowy Kamień z wiadomościami z parafii; także dwumiesięcznik: Miłujcie się
15. Przyjmujemy zgłoszenia na pielgrzymkę do Medjugorje. Prosimy też o wpłacanie zaliczki do dnia 20 stycznia u Pana Edwarda Smolenia. (160 euro) tel. 606 906 156.
16. W gablocie informacja o pielgrzymkach organizowanych przez rzeszowski oddział gazety Niedziela.
17. Informacje społeczne: Badania USG różnych organów oraz Echo Serca w naszym Ośrodku Zdrowia w piątek 24 stycznia od 8.00. Informacje szczegółowe w gablocie.