Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19 IV 2020 r.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19 IV 2020 r.
Patronalne Święto Caritas 76 Tydzień Miłosierdzia
1. Dziś Święto Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia Miłosierdzia przeżywanego
pod hasłem „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.
2. Przeżywamy szczególny czas głoszenia i świadczenia miłosierdzia, przez co Kościół staje się bardziej wspólnotą. Bóg zapłać za wszelkie działanie tak potrzebne w dobie pandemii, w których służymy nawzajem potrzebującym. Codzienną modlitwą obejmujemy wszystkie służby medyczne także z naszej parafii, odpowiedzialnych za pomoc szpitalną i sanitarną, służącym nam na różnych odcinkach życia, kierujących naszym życiem społecznym.
3. Przed tygodniem posługę w Domu Opieki Społecznej w Stalowej Woli podjęła nasza
Siostra Domicela wraz z innymi siostrami felicjankami, dominikankami i braćmi bernardynami.
4. W naszej parafii dziękujemy za całoroczną pracę wszystkim wolontariuszom
i ofiarodawcom oraz Paniom z Caritas, Rodzinie Felicjańskiej, Siostrze Urszuli, za ofiarne zaangażowanie we wszelkie dzieła charytatywne.
5. W Święto Miłosierdzia Pan Jezus obiecuje niezwykłe łaski wszystkim, którzy zwracają się do Bożego Miłosierdzia. Dziś w Polsce można zyskać Odpust zupełny za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Transmisja z naszego kościoła o godzinie 15.00.
6. W kalendarzu liturgicznym:
 W czwartek – Św. Wojciecha, Bpa i Męczennika, głównego patrona Polski
 W sobotę św. Marka Ewangelisty
7. Od tego tygodnia transmisje na żywo z naszego kościoła są dostępne na YouTubie
na kanele „Parafia Męcina”, można też oglądać poprzez stronę internetową naszej parafii.
8. Będziemy transmitować:
 Msze Święte w niedziele o 9.00 i 11.00, a w dzień powszedni o 18.00.
 Codzienny różaniec o 20.30
9. Od poniedziałku w Mszach Św. w naszym kościele może uczestniczyć 50 osób, zajmując wyznaczone miejsce w ławce. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie swej obecności
na niedzielnej Eucharystii, pamiętając o pierwszeństwie tych, którzy zamówili Mszę Św.
10. Codziennie po Mszy św. wieczornej będzie adoracja Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi św. i przyjęcia Komunii św. o 19.00, 19.30 i 20.00.
11. W związku z zarządzeniem Księdza Biskupa – data I Komunii dzieci zostaje przeniesiona na niedzielę
4 października 2020 r., przy czym ta data może ulec zmianie, w zależności
od sytuacji epidemiologicznej.
12. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu odszedł do wieczności śp. Józef Kubatek lat 101 z Łęgów koło Stacji. Msza św. pogrzebowa w poniedziałek o 11.00 będzie transmitowana dla licznych przyjaciół naszego Jubilata. Polecajmy jego duszę Bożemu Miłosierdziu.
13. Informacja społeczna: Od środy przez kilka dni będzie kładziona nawierzchnia asfaltowa Męcina-Podkraśnie
w kierunku Kłodnego. Prosi się mieszkańców o skorzystanie
z objazdów, ponieważ droga będzie zamknięta. Szczegóły na stronie Gminy Limanowa.

Poniżej publikujemy –  Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian:

1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach.

2. Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, m.in. wywieszając tę informację na drzwiach świątyni.

3. W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

4. W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób. W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

5. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób określonego w p.2.
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI
Tarnów, 18 kwietnia 2020 r.

Modlitwa o ustanie pandemii za przyczyną Św. Szymona:
Święty Szymonie z Lipnicy, patronie w czasie zarazy. Ty, który podczas epidemii dżumy spieszyłeś na ratunek ofiarując swój czas, zdrowie i życie, przyjdź dziś nam z pomocą, podczas nowej epidemii koronawirusa.
Niech Miłosierny Bóg spojrzy na Twoją posługę miłości, jaką okazywałeś chorym, cierpiącym
i umierającym, spiesząc im z pomocą. Niech za Twoim wstawiennictwem wyprosi nam opanowanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby zakażenie ustało, chorzy do zdrowia wrócili, a ci co już umarli, byli do nieba przez Ciebie wprowadzeni. Niech doznajemy twojej przemożnej opieki, jak nasi przodkowie, którzy z wiarą i ufnością przyzywali Twojej pomocy i doznali łask od Boga przez Ciebie wyproszonych. Niech tak się stanie dzisiaj dla naszego dobra doczesnego i wiecznego. Amen