Niedziela Palmowa


  1. Przeżywamy Niedzielę Palmową. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Po Mszy św. o godzinie 11.00 konkurs palm. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi Wiesławowi Janczykowi, Urzędowi Gminy, Stowarzyszeniu dla Męciny oraz indywidualnym darczyńcom za ufundowanie nagród. Dziś również kończymy czas świętych rekolekcji a naszą ofiarą wspieramy Ojca Rekolekcjonistę. Ojcu Witoldowi serdecznie dziękujemy za wygłoszone rekolekcje i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w kapłańskiej posłudze. Nie będzie Drogi Krzyżowej po Mszy św. o 7.00 i 11.00. Gorzkie Żale o 15.15.
  2. Z racji restrykcji pandemicznych informujemy, że w naszym kościele może przebywać do stu osób, z zachowaniem 1,5 m odległości między sobą. Prosimy, by zajmować równomiernie miejsca na całym kościele z uwzględnieniem chóru. Na zewnątrz kościoła nie ma limitu, więc możemy uczestniczyć, ale pamiętajmy o zachowaniu odległości między sobą.
  3. Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia.

We wtorek i środę zachęcamy do spowiedzi od 16.00 do 18.00 i od 19.00 do 21.00

W środę o godzinie 19.00 zbiórka ministrantów i lektorów.

WIELKI CZWARTEK-PAMIĄTKA USTANOWIENIA EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

W tym dniu rano nie będzie żadnych nabożeństw

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, po niej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny na zwyczajnych warunkach.

Adoracja w ciszy trwać będzie do godz. 22.00. W czasie całego Triduum Paschalnego w tym roku wszystkie adoracje będą w ciszy. Nie będziemy wyznaczać konkretnych grup. Zachęcamy, by każdy w wybranym przez siebie czasie, przyszedł na osobistą chwilę modlitwy.

WIELKI PIĄTEK to dzień MĘKI PAŃSKIEJ Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy o godz. 8.00.

Godz. 8.00 zapraszamy na Modlitwę Brewiarzową

Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – początek Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia

Godz. 17.30 Droga Krzyżowa

Liturgię wielkopiątkową rozpoczynamy o godz. 18.00. Złożą się na nie: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i Gorzkie Żale. Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim do 23.00

Z powodu pandemii tylko główny celebrans ucałuje krzyż, a my uczcimy go przez uklęknięcie i skłon, bez dotykania krzyża. Krzyże możemy ucałować po powrocie z liturgii we własnych domach.

Godz. 20.00 Adoracja prywatna w ciszy

Godz. 21.00 Droga Krzyżowa a po niej adoracja do godziny 23.00

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. (2 razy lekko i raz do syta). Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia.

Jest to dzień, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu, dlatego przyklękamy w tym dniu przed krzyżem na dwa kolana. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.

Na Wielki Piątek prosimy przystroić krzyże przydrożne.

Ofiary przy Krzyżu składamy na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej.

WIELKA SOBOTA

Adorację Pana Jezusa w Grobie, z racji sprzątania kościoła, rozpoczniemy o godz. 10.00 i potrwa ona do godziny 20.00.

Godz. 8.15 – poświęcenie ognia i wody.

Święcenie pokarmów na placu przed kościołem od godz. 9.00 do 13.00 (co pół godziny), na Podgórzu o godz. 10.00, na Miczakach o godz. 10.30.

Będzie wystawiony kosz – zachęcamy do składania darów na potrzeby tych, którym służy Caritas.

O godzinie 15.00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Liturgię wielkosobotnią rozpoczniemy o godz. 20.00.

Złożą się na nią:

Poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz Liturgia Eucharystii.

Prosimy o przyniesienie do kościoła świec, które zapalimy po poświęceniu ognia oraz podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Świece odpowiednio zabezpieczamy przed rozlewaniem się wosku. Wigilia Paschalna należy już do Wielkanocy .

Adorację Pana Jezusa w Grobie zakończymy przed rozpoczęciem liturgii wielkosobotniej.

WIELKANOC – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

O 6.00 rano Uroczysta Procesja Rezurekcyjna i Msza św.

Pozostałe Msze św. o 9.00,11.00, 14.00 i 16.00. Po Mszy o godzinie 14.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Straż Pożarną prosimy o tradycyjne i zaszczytne trzymanie warty przy Grobie Pańskim i o udział w Procesji Rezurekcyjnej.

Prosimy o przygotowanie na procesję i tradycyjne poniesienie sztandarów, feretronów i baldachimu.

PONIEDZIAŁEK WIELKNOCNY

Msze św. o godz. 7.00, 9.00 11.00 i 14.00, a po Mszy o 14.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Nie będzie Mszy o 16.00. Składka na Uniwersytet Jana Pawła II w Tarnowie.

  1. Mieszkańcom Szczepieńca dziękujemy za wysprzątanie kościoła i ofiarę na dekoracje. Na przyszły tydzień prosimy następujące rodziny. Państwo: Anna i Piotr Fecko, Elżbieta i Zdzisław Zielińscy, Jarosław Bukowiec, Magdalena i Jacek Lupa, Barbara i Józef Cedzidło, Krystyna i Robert Orzeł. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę o godzinie 8.00 i we wtorek o 9.00.
  2. W imieniu własnych i parafialnego oddziału Caritas bardzo dziękujemy wszystkim troszczącym się o potrzebujących a szczególnie paniom: Dorocie Sojka, Agacie Siciarz, Dorocie Lachor, panu Eugeniuszowi Wojakowi, państwu: Danucie i Edwardowi Smoleń, Emilii i Sebastianowi Lupa i państwu Gawlikom. Bóg zapłać.