Poświęcenie odnowionej Kapliczki NSPJ na Zadzielu


W centrum Męciny, gdzie rozpoczyna się Zadziele, od 200 lat stoi kapliczka dedykowana Sercu Pana Jezusa. Na kamiennym postumencie stoi figura Serca Pana Jezusa osłonięta przed deszczem metalowym daszkiem.

Na cokole znajdują się polichromowane płaskorzeźby Matki Bożej Bolesnej na podobieństwo piety limanowskiej, św. Józefa z Dzieciątkiem i na froncie św. Michała Archanioła. W tradycji mieszkańców powstanie kapliczki wiąże się z historią człowieka ocalonego od pewnej śmierci. Fundacja była zatem wotum wdzięczności za otrzymaną łaskę wobec Jezusa Miłosiernego czczonego od ponad 300 lat w miejscowym kościele.

W tym tygodniu została ona na nowo poświęcona po przeprowadzonej gruntownej renowacji. Otoczenie kapliczki zostało wyłożone rodzimym kamieniem z miejscowego kamieniołomu, a sama figura w nocy jest iluminowana. Zadbane, piękne otoczenie zachęcać będzie, by wierni gromadzili się w tym miejscu na modlitwę zwłaszcza w majowe i czerwcowe wieczory.

Do realizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia oprócz dobrej woli i zaangażowania mieszkańców niezbędne były również środki finansowe, które zapewniła Gmina Limanowa przy znacznym udziale Urzędu Marszałkowskiego. W tym miejscu pragniemy, jako mieszkańcy podziękować Wójtowi Władysławowi Pazdanowi oraz Pani Urszuli Nowogórskiej przewodniczącej Sejmiku Wojewódzkiego.

Poświęcenie odnowionej kaplicy ma miejsce u szczytu Roku Miłosierdzia, tuż przed uroczystością nowego oddania naszej Ojczyzny pod Panowanie Chrystusa. Nowe usytuowanie figury sprawia, że Jezus spogląda na stary i nowy trakt biegnący z Męciny do Limanowej, jakby dawał nam do zrozumienia, że tak samo jak czuwał nad dawnym pokoleniem mieszkańców, tak samo swoim miłosierdziem obejmuje współczesne pokolenie. A my, którzy uczestniczyliśmy w poświeceniu odnowionej figurę, oddaliśmy siebie, parafię i całą Ojczyznę Sercu Pana Jezusa.

( x A.P.)