UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO- 12.06.2022


UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI
ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO- 12.06.2022

1. Przeżywamy Uroczystość odpustową ku czci św. Antoniego Padewskiego. Dziś Słowo Boże do nas głosi i sumie odpustowej będzie przewodniczył ks. prałat Ryszard Kołodziej – dziekan dekanatu Lipnica Murowana. Zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Dziś kończy się czas Ko-munii św. wielkanocnej.
2. W poniedziałek – zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godzinie 19.00. Mszy św. będzie przewodniczył i kazanie do nas wygłosi ks. Jarosław Gomułka – wikariusz z Limanowej. O 18.45 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. O poniesienie figury prosimy Akcję Katolicką. Przed Mszą zachęcamy do nabycia żywych lilii na procesję ku czci Maryi i św. Antoniego. Prosimy o ofiarę 5 zł. Na nabożeństwie będzie przyjęcie 12 aspiran-tów do grona ministrantów
3. W środę 15 czerwca wypada 10 rocznica objęcia diecezji przez ks. bpa Andrzeja Jeża. Polecajmy Go w naszych modlitwach.
4. W czwartek – 16 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – jest to uroczystość obowiąz-kowa. Msze św. o godzinie 7.00, 9.00 z procesją do czterech ołtarzy oraz po południu o 14.30 Nieszpory, Procesja Eucharystyczna, a po niej Msza św. Składka w tym dniu jest przeznaczona na hospicja i cele charyta-tywne. Na procesję serdecznie zapraszamy Dzieci I Komunijne, Dzieci sypiące kwiatki, Chłopców z dzwon-kami, LSO, DSM, Orkiestrę, niosących feretrony, sztandary i baldachim. OSP prosimy o zabezpieczenie trasy.
5. Procesje Eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała po Mszy o 18.00, a w niedzielę po Mszy św. o godzinie 11.00 i o 14.30
6. Wyjazd na koncert uwielbienia Jednego Serca Jednego Ducha do Rzeszowa w Boże Ciało o godzinie 15.45 z parkingu obok kościoła. Prosimy o wcześniejsze wpłaty 40 zł.
7. Wszystkie miejsca na pielgrzymkę do Wrocławia są już zajęte. Prosimy o wpłatę 360 zł. do przyszłej niedzie-li.
8. Rodzinom z Paszkowca dziękujemy za ich dyżur i troskę o czystość i piękno naszej świątyni. Na przyszły tydzień prosimy kolejne Rodziny z tego rejonu. Państwo: Justyna i Paweł Grygiel, Stanisława i Tadeusz Pajor, Renata i Grzegorz Pajor, Maria i Antoni Wiewióra, Alicja i Grzegorz Pociecha, pan Zbigniew Smoleń. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i w poniedziałek o godzinie 9.00.
9. Spotkania: Wtorek – po Mszy wieczornej – Odnowa w Duchu Świętym
Środa – o godzinie 18.00 – Młodzież
Piątek – po Mszy wieczornej – spotkanie przed oazą dla Dzieci i Rodziców
Sobota – o godzinie 10.00 – Schola
10. Proszono nas by ogłosić: Wójt Gminy Limanowa informuje: Elektroodpady na terenie Męciny będą odbiera-ne w dniu 21 czerwca 2022 r. po wcześniejszym zgłoszeniu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Limanowa, tel. 18 263 00 24. Odpady należy wystawić w dostępnym miejscu przed posesją.
Wójt Gminy Limanowa przypomina o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do 30 czerwca 2022 r. przez każdego właściciela lub zarządcę budynku o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków niemieszkalnych, gospodarczych i lokali usługowych, tzw. Deklaracja CEEB. Deklaracje dotyczące budynków mieszkalnych to: Deklaracja A, Deklaracje dotyczące budynków o innych funkcjach niż mieszkalne to: Deklaracja B. Deklaracje należy złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Limanowa.