WIZYTA KOLĘDOWA 23-27 STYCZNIA 2023


PONIEDZIAŁEK

jeden ksiądz od godziny 14.00 – Zadziele – od Maria Lupa do Grażyna i Stefan Zelek

WTOREK

jeden ksiądz od godziny 12.00 – Zadziele – od Bronisław Darowski do Stanisława i Stanisław Orzechowscy

drugi ksiądz – Łęgi Wschodnie Białodworska – od Ludwiki i Stanisława Dudzik do Anity i Krzysztofa Wróbel

ŚRODA

jeden ksiądz od godziny 13.30 – Zakrętek – od Halina i Zbigniew Wójtowicz do Stanisława i Mieczysław Oleksy

drugi ksiądz od godziny 12.00 – Zakrętek – od Stanisławy Plata do Ewy i Aleksandra Stefaniak

CZWARTEK

jeden ksiądz od godziny 13.30 – Zakrętek – od Elżbiety Woźniak do Wiesławy i Józefa Wajda

drugi ksiądz od godziny 13.30 – Łęgi Zachodnie – Rolna – od Władysława i Antoni Bednarek do Cecylia Lachor

PIĄTEK

jeden ksiądz od godziny 12.30 – Zakrętek – od Anna i Krzysztof Stawiarscy do Stanisława i Władysław Dudczyk