XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2022


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2022

1. Dziś w I niedzielę wakacji po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów. Zebrane ofiary są przeznaczone na środki transportu dla polskich misjonarzy.
2. Dziś o godzinie 10.15 wyjazd Dzieci i Młodzieży na oazę parafialną.
3. Ks. Stanisław serdecznie dziękuje ze ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na misje w Czadzie w wysokości 9815 złotych. Dziękuje również indywidualnym Dobroczyńcom misji. Oj-ciec Benoit również przesłał podziękowania za wsparcie które wyniosło 5625 złotych.
4. Do nabycia jest nowy numer Skibowego Kamienia. Prosimy o ofiarę 8 złotych. Są rów-nież Przewodniki Penitenta, Eucharystyczny i Październikowy w cenie 5 złotych.
5. W środę przeżywamy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o 6.30, 9.00 i 18.00, a składka z tego dnia jest do dyspozycji Ojca Świętego.
6. W czwartek o 16.00 przełożona Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla Dzieci z Przedszkola Montessori.
7. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota miesiąca lipca. W I Piątek Msze św. o 6.30, 16.30 i 18.00. Spowiedź w czwartek od godziny 17.00 do 18.00 oraz od 19.30 do 21.00 i w piątek rano od 6.00 do 6.30, od 15.30 do 16.30 i od 17.15 do 18.00. Wyjazd do cho-rych, których odwiedza ks. proboszcz w piątek od godziny 8.00, a do chorych, których odwiedza ks. Michał w sobotę od 8.30.
8. O poprowadzenie różańca wynagradzającego w sobotę o godzinie 6.30 prosimy Róże Różańcowe Mężczyzn.
9. Za tydzień składka budowlana, a Msza św. o godzinie 15.00 będzie sprawowana na cmentarzu.
10. W miesiącu lipcu ks. Misjonarze w Afryce odprawią po 30 int. Mszy św. – Msze grego-riańskie – za śp. Zofię Gawlik, Walerię Uryga, Józefa Orła, Czesława Świerczka, Adama Smolenia i Jana Piszczka. Ks. Marek z Lipek w lipcu i sierpniu odprawi 24 int. za śp. Bogusława Jaromina, 16 int. za śp. Bronisławę Piszczek i 20 int. za śp. Stanisława Jan-czyka. Ks. Maksymilian Wójtowicz w Warszawie odprawi 10 int. za śp. Antoniego Lupa i 20 int. za śp. Zygmunta Kłosowskiego. Ks. Dariuszowi Pawłowskiemu z Kuby przeka-zaliśmy 20 int. za śp. Mieczysława Gawlika, 20 int. za śp. Stefana Pociechę, 20 int za śp. Wiesława Wójtowicza, 40 int. za śp. Janinę Świerczek, 30 int. za śp. Jana Piszczka i 30 int. za śp. Mieczysława Wójcika.
11. Rodzinom z Paszkowca dziękujemy za ich dyżur i troskę o czystość i piękno naszej świątyni. Na przyszły tydzień prosimy kolejne Rodziny z tego rejonu. Państwo: Anna i Wiesław Jasińscy, Dominika i Jan Rosiek, panie: Elżbieta Kluz, Stanisława Ptaszek, Mał-gorzata Wańczyk i Maria Janusz. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i w poniedziałek o godzinie 9.00.
12. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności śp. Grażyna Zając, śp. Wiesław Jawor i śp. Aleksandra Świerczek. Polećmy ich Dusze Bożemu Miłosierdziu.