XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 VII 2020 r.


 1. Zapraszamy do odwiedzenia kościoła zabytkowego. Kościół jest otwarty w piątek i w sobotę od 9.00 do 18.00, a w niedzielę od 12.00 do 17.00.
 2. Doroczna Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii będzie we wtorek 28 lipca. Zapraszamy serdecznie wszystkich do uczestnictwa.  Plan jest w gablocie.
 • PORZĄDEK ADORACJI:
 • 00 – Msza św.
 • 00 – 10.00 – Miczaki Górne i Miczaki Dolne
 • 00-11.00-Podgórze
 • 00-Msza św. 
 • 00 – 13.00 – Bukowiec
 • 00 – 14.00 – Szczepieniec, Wieś Północna
 • 00 – 15.00 – Łęgi
 • 00 – 16.00 – Zakrętek, Wieś Południowa
 • 00 – 17.00 – Paszkowiec, Wygoniska
 • 00 – 18.00 – Podlesie, Zadziele
 • 00-Msza św.
 • Prosimy o przygotowanie adoracji. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież przeżywających wakacje. Módlmy się także w ciszy – to szczególna okazja, by porozmawiać z Chrystusem, umocnić swoje siły wewnętrzne, pogłębić wiarę.
 1. Polecajmy codziennie w modlitwie także rolników w czasie żniwnej pracy.
 2. W liturgii nadchodzącego tygodnia wspominamy:
 • W środę – św. Marię Magdalenę (odpust w Kaninie)
 • W czwartek – Św. Brygidę – zakonnicy, patronki Europy.
 • W piątek – Św. Kingę, dziewicę, patronkę diecezji tarnowskiej
 • W środę  – św. Jakuba Apostoła
 • W czwartek świętych Joachima i Annę
 1. W przyszłą niedzielę modlitwa do św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących oraz poświęcenie samochodów. Po raz kolejny zapraszamy wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztofa: „1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy” na środki transportu dla misjonarzy pod hasłem: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. Jest to także uczynek miłosierdzia wobec tych, którzy czynią miłosierdzie na misjach z pomocą pojazdów. Nasz dar przekazujemy naszym misjonarzom.
 2. Mieszkańcom Łęgów Wschodnich dziękujemy za wysprzątanie kościoła oraz ofiarę na dekoracje. Na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny: Dwornik Jadwiga; Dwornik Paweł i Anna; Orzeł Czesław; Świerczek Maria i Tadeusz; Fiejtek Andrzej i Józefa; Pociecha Piotr i Jolanta. Prosimy o sprzątanie w sobotę i poniedziałek o 9.00.
 3. Polecamy prasę katolicką:
 • „Gość Niedzielny”:
 • „Mały Gość Niedzielny” , „Promyczek Dobra” ; „Miłujcie się”

MODLITWA DO  ŚW. SZYMONA

Święty Szymonie z Lipnicy, patronie w czasie zarazy. Ty, który podczas epidemii dżumy spieszyłeś na ratunek ofiarując swój czas, zdrowie i życie, przyjdź dziś nam z pomocą, podczas nowej epidemii koronawirusa. Niech Miłosierny Bóg spojrzy na Twoją posługę miłości, jaką okazywałeś chorym, cierpiącym i umierającym, spiesząc im z pomocą.  Niech za Twoim wstawiennictwem wyprosi nam opanowanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby zakażenie ustało, chorzy do zdrowia wrócili, a ci co już umarli, byli do nieba przez Ciebie wprowadzeni.  Niech doznajemy twojej przemożnej opieki, jak nasi przodkowie, którzy z wiarą i ufnością przyzywali Twojej pomocy i doznali łask od Boga przez Ciebie wyproszonych. Niech tak się stanie dzisiaj dla naszego dobra doczesnego i wiecznego. Amen.