Archiwum dnia: 07/04/2018


Święto Miłosierdzia Bożego – Znaczenie

Święto Miłosierdzia Bożego Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.: „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”. W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania […]


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8 IV 2018 r.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8 IV 2018 r. 1. Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy 74 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem ” Mocni w Duchu Świętym”. Jest to szczególny czas głoszenia i świadczenia miłosierdzia. 2. Bożej Opatrzności, dziękujemy w trzecim miesiącu nowenny Jubileuszowej za naszą Ojczyznę w setną rocznicę odzyskania niepodległości, a czynimy to razem z Siostrami Felicjankami, bo równocześnie składamy Bogu dziękczynienie za błogosławioną […]