Poniedziałek 07.01.2019
godz.13.00 
1. Zakrętek od Stawiarskich do Dudczyk
2. Zakrętek od Wójtowicz do Oleksy (koło oczyszczalni)
2. Zakrętek od Woźniak do Wajda

Wtorek 08.01.2019
godz.14.00 
1. Szczepieniec (Stawiska) od Wójcik Kazimierz
2. Szczepieniec (Stawiska) od Pawlik Jarosław i Maria
3. Łęgi Zachodnie – Rolna od rodziny Władysławy i Antoniego Bednarek
Środa 09.01.2019
godz.14.00 
1. Bukowiec (Wierzchgóra) od Wiewiórów
2. Wieś Północna od Orłów na Czarnej Ścieżce do Ośrodka Zdrowia (Pasionek)

Czwartek 10.01.2019
godz.13.00 
2. Szczepieniec od rodziny Doroty i Marka Lupów
3. Szczepieniec z Zaworami od rodziny Agnieszki i Stanisława Krzyżak  
Szczepieniec od rodziny Genowefy Twaróg

Piątek 11.01.2019
godz.13.00 
1. Wieś Północna od Ośrodka Zdrowia (od Dudczyków) w kierunku Szkoły (do Sroczyńskich)
3. Wieś Północna od Dudczyk Wiesława i Marii do Smoleń Bronisława i Marii

Sobota 12.01.2019
 godz. 8.30
1. Wieś Południowa od rodziny Barbary Pacholarz
2. Wieś Południowa od rodziny Gębczyk i Górskich
3. Wieś Północna od rodziny Jolanty i Kazimierza Rysz do  rodziny Jadwigi i Marka Wojtas

Poniedziałek 14.01.2018
godz.13.00 
1.  Łęgi Zachodnie Białodworska od państwa Siciarz – Baca