III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 20 III 2022 R.


III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 20 III 2022 R.
1. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych z intencją modlitwy o pokój na świecie. Nabożeństwa Drogi krzyżowej w każdy piątek o 15.30, 16.30 i 19.30 oraz w niedziele po Mszach św. o godzinie 7.00 i 11.00. Gorzkie Żale z kazanie pasyjnym w każdą niedzielę o godzinie 15.00. Dziś składka na Gorzkich Żalach będzie na kwiaty do Grobu Pańskiego.
2. W nadchodzącym tygodniu będziemy przeżywać:
w czwartek – Dzień Misjonarzy Męczenników
w piątek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Msze św. o 6.30 i 17.00
w sobotę Dzień Modlitw za Więźniów.
3. Za tydzień Seniorki naszej parafii będą rozprowadzać samodzielnie przygotowane palmy. Zebrane ofiary przekażą na pomoc Ukrainie. Ofiary za palmy będą od 25 złotych.
4. Również za tydzień chcemy również pomóc panu Zdzisławowi Klimowi z Chomranic, któremu spalił się dom. Caritas przed Mszami będzie zbierał ofiary do puszek na ten cel.
5. Caritas rozprowadza również baranki i paschaliki wielkanocne, z których ofiara będzie przeznaczona dla najbardziej potrzebujących w parafii oraz na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Umowna ofiara za małego baranka lub mały paschalik wynosi 6 złotych (może być większa, wtedy pozostanie dla potrzebujących), za średniego baranka 10 złotych, a za duży paschalik 12 złotych
6. Konkursy:
Zachęcamy do udziału w konkursie palm w Niedzielę Palmową, 10 kwietnia. Finał i rozdanie nagród będzie po Mszy św. o godzinie 11.00.
Zapraszamy również Dzieci i Młodzież do konkursu plastycznego „Kapliczki i krzyże przydrożne w naszej miejscowości”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, która przedstawiać będzie kapliczkę lub krzyż przydrożny w naszej parafii. Technika wykonania pracy jest dowolna. Prace składamy do 5 maja do pani Kingi Lupa lub księży. Prosimy by były podpisane. Najlepsze zostaną opublikowane w najbliższym numerze Skibowego Kamienia, a wykonawcy otrzymają nagrody.
7. Mieszkańcom Bukowca dziękujemy za dyżur przy naszej świątyni. Na przyszły tydzień prosimy kolejne Rodziny z tego rejonu: Państwo: Dorota i Jan Baran, Danuta Szczęsny, Elżbieta i Władysław Kurczab, Aneta i Wojciech Pietrzak, Małgorzata i Andrzej Budnik, Aneta i Jacek Krzak, Renata i Kazimierz Wojtowicz. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i w poniedziałek o 9.00.
8. Nasi Strażacy apelują aby nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia i nie wypalać traw.
9. Spotkania:
Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek o godzinie 18.00
Aspiranci – w środę o godzinie 16.00
Chór – w czwartek o godzinie 18.00
Młodzież w piątek o godzinie 19.00
Lektorzy – w sobotę o godzinie 8.30
Schola – w sobotę o godzinie 10.00