III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24 III 2019 r.


III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24 III 2019 r.
1. Nasi parafianie bardzo dobrze znają wysiłek jaki towarzyszy budowie kościoła. Kiedyś korzystaliśmy z pomocy innych parafii. Obecnie nasza parafia została wybrana, razem z innymi dziesięcioma, jako patronacka dla budującego się kościoła w parafii Gołkowice, czyli wspierająca w budowie kościoła tamtejszych parafian. Dlatego witamy dziś ks. proboszcza z parafii Gołkowice, który głosi słowo Boże. Naszymi ofiarami dziś solidarnie wspieramy dzieło budowy kościoła w jego parafii.
2. Módlmy się o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i spowiedzi wielkanocnej. Rekolekcje będą od 4 do 7 kwietnia, od czwartku do niedzieli. Msza św. dla chorych będzie w czwartek 4 kwietnia. Spowiedź świąteczna w sobotę 6 kwietnia.
3. Jutro Uroczystość Zwiastowania NMP – Dzień Świętości Życia. Msze św. o 6.30 i 17.00.Podejmijmy duchową Adopcję dziecka poczętego modląc się przez 9 miesięcy w intencji matki i dziecka. O 17.00 Msza św. na Pasierbcu pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża transmitowana przez RDN.
4. Dziś o 15.15 Gorzkie Żale i Msza św.
5. W piątek Droga Krzyżowa: o 15.30 – dla dzieci
Godz. 16.30 – dla wszystkich, o 17.00 Msza św.
Godz. 19.00 – dla gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej.
6. Droga Krzyżowa również w niedzielę po prymarii i po sumie. Dziękujemy przewodnikom za jej prowadzenie. Dziś wspominamy misjonarzy męczenników. Ofiarujmy post piątkowy w intencji misji św. i naszych misjonarzy oraz w intencji pokoju.
W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. o 9.00
7. Dziś także dzień pamięci o Polakach, którzy ratowali Żydów. Pamiętamy o naszych parafianach wyróżnionych medalem „Sprawiedliwych wśród narodów świata”. Jutro wiele osób otrzyma polskie odznaczenia z rąk prezydenta w Warszawie.
8. Zachęcamy do wpisywania naszych postanowień wielkopostnych do księgi trzeźwości na intencję naszych braci uzależnionych od alkoholu. Matka Boża w Fatimie prosiła o modlitwę za grzeszników i zauważała, że nikt się za nich nie ofiaruje.
9. Spotkania: Spotkanie Synodalne w przyszłą niedziele po Mszy św. wieczornej.
• Odnowa w Duchu Świętym w poniedziałek o 18.00
• Chór w czwartek po Mszy wieczornej;
• Grupa Młodzieżowa w piątek po Drodze Krzyżowej o 19.00
• Wszystkich uczniów klas komunijnych i czwartych prosimy w piątek na Drogę Krzyżową o 15.30.
10. Caritas rozprowadza wielkanocne baranki Caritas oraz paschaliki jak również dekoracyjne wypieki wielkanocne na rzecz potrzebujących. Paschaliki zapalimy w Wielkanoc w naszych domach, a także na grobach naszych bliskich. Dziękujemy paniom i siostrze Urszuli za posługę.
11. Bóg zapłać za jałmużnę postną składaną do skarbonki św. Antoniego.
12. Przypominamy, że „KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI” dla narzeczonych naszego dekanatu będzie w Limanowej tydzień po Wielkanocy. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
13. Mieszkańcom Miczaków Górnych dziękujemy za wysprzątanie kościoła oraz ofiarę na dekoracje. Na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny: Dudczyk Jerzy i Bogusława; Pociecha Maria; Pociecha Stefan i Weronika; Bednarek Stanisław; Pociecha Edward i Elżbieta. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i poniedziałek o 9.00.
14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.: Gość Niedzielny, Niedziela, Promyczek Dobra, Miłujcie się.
15. Bezpłatne komputerowe badanie wzroku w Limanowej 2 kwietnia w poradni na ul. M. Boskiej Bolesnej 10. Rejestracja pod telefonem podanym w gablocie.
16. Można zaprenumerować misyjne pismo „Misyjne Drogi” a także „Miłujcie się”. Zapisy chętnych w zakrystii.
17. Przy wyjściu zabierzmy blankiety duchowej adopcji, będziemy mogli jeszcze jutro i w piątek na Drodze Krzyżowej złożyć ten duchowy dar.
18. Dziękujemy naszym strażakom za trudną pracę usuwania drzewa zagrażającego zabytkowemu kościołowi. Na najbliższą sobotę bardzo prosimy o pomoc w pracach porządkowych w obrębie starego i nowego kościoła, przy zieleni i usuwanie skutków wichury, położenie folii i kory, czyszczenie chodników. Przydadzą się proste narzędzia.
Dziś o 13.00 pogrzeb +Janiny Pociecha z Miczaków Górnych lat 87. Polecajmy jej duszę Bożemu Miłosierdziu.