Informacja o zapisach na XXXV PPT na Jasną Górę


„Kim On właściwie jest. Idźcie i gloście” to hasło XXXV Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII 2017 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w Tarnowie. Radio RDN małopolska i Nowy Sącz będą transmitowały Msze św. w Tarnowie i Częstochowie oraz każdego dnia przekazywało relacje z pielgrzymki.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską będą prowadzone, tak jak w latach ubiegłych, w każdej parafii przez czerwiec i lipiec, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup.

Koszt uczestnictwa w PPT nie uległ zmianie i wynosi 90,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60,00 zł. a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę dopłaca Caritas.

Więcej informacji o pielgrzymce można uzyskać na stronach internetowych Pielgrzymki www. http://pielgrzymkatarnowska.pl