INTENCJE MSZALNE V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 19 III – 25 III 2018 r.


INTENCJE MSZALNE
V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
19 III – 25 III 2018 r.

19 III 2018
PONIEDZIAŁEK

Św. Józefa, Oblubieńca NMP
6.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefa Orła
6.30 + Józefa Świerczek od córki z rodziną
6.30 + Józef Wójcik od syna Andrzeja z rodziną

17.00 + Józef Oleksy i syn Józef z okazji imienin od córki z rodziną

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Małgorzaty i Adama Pajorów/ ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od sąsiadów Wnęków z rodziną / ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od Anny i Stanisława Oleksy z rodziną / ks. Rene
Poza parafią: + Maria Oleksy od sąsiadów Salamonów / ks. Trybuła
Poza parafią: + Janina Grzyb od Teresy i Antoniego Dudczyk/ ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od rodziny Jamerów/ ks. Albert

20 III 2018
WTOREK

6.30 + Wacław i Stanisława Leśniara od rodziców
6.30 + Helena Dziadzio w rocznice śmierci
6.30 + Józef Firlej z okazji imienin od żony z rodziną

17.00 + Ewa i Jakub Krzak w rocznice śmierci Ewy od syna z rodziną

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Ewy i Marka Tobiaszów
/ ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od Bronisławy i Edwarda Rysiów z Piekiełka z rodziną
/ ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od rodziny Galiców i Luberów / ks. Rene
Poza parafią: + Janina Grzyb od kuzyna Józefa Łukasika z rodziną / ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od Józefa Raczka z Pisarzowej / ks. Albert

21 III 2018
ŚRODA

6.30 W intencji Józefy Kuźma z okazji imienin dziękczynno – błagalna
6.30 ++ Rozalia i Józef Pociecha w 4 rocznice śmierci Józefa od córki Ewy
6.30 + Danuta Kuzak w 1 rocznice śmierci od brata Stanisława z rodziną

17.00 + Danuta Kuzak w 1 rocznice śmierci od męża

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Dyrekkcji, Grona Pedagogicznego SP w Kłodnym
/ ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od Moniki i Arkadiusza Lachor/ ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od koleżanek i kolegów oddziału firmy Emiter Pisarzowa
/ ks. Rene
Poza parafią: + Janina Grzyb od sąsiadów Dziubanowskich / ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od Stanisławy i Władysława Dudczyk z rodziną/ ks. Albert

22 III 2018
CZWARTEK

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 8.00 ++ Tadeusz i Anna Kurczab w 7 rocznice śmierci Anny od córki
8.00 ++ Wojciech i Weronika i ich zmarłe dzieci od córki Stanisławy
8.00 + Józef Leśniara z okazji imienin od syna

18.00 + Bogusław Bąk od majki z mężem i synami
18.00 Do Bożego Miłosierdzia:
1. W intencji Ojczyzny
2. O dobre i owocne przeżycie rekolekcji parafialnych
3. W intencji Ojca Rekolekcjonisty
4. O powrót do zdrowia dla Marcina od rodziców i rodzeństwa
5. + Roman Frączek w 3 rocznice śmierci od brata
6. + Józef Lupa z okazji imienin od żony i dzieci
7. ++ Józef i Józefa Janusz z okazji imienin od syna Stanisława z rodziną

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Marii i Stanisława Mordarskich z rodziną z Chomranic
/ ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od Firmy Smoleń / ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od koleżanek i kolegów działu produkcji eksportowej firmy Emiter / ks. Rene
Poza parafią: + Janina Grzyb od Smoleniów z Kłodnego / ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od Anny Ardeckiej z Pisarzowej/ ks. Albert

23 III 2018
PIĄTEK

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 ++ Teresa i Józef Pajor w 11 rocznice śmierci Józefa od córek
8.00 ++ Teresa i Józef Pajor w 11 rocznice śmierci Józefa od córki z rodziną
8.00 + Zofia Dwornik od wnuczki Beaty z rodziną

17.00 + Teofila Smoleń w 7 dniu po śmierci od wnuka Daniela z rodziną
17.00 + Wiesław Lachor w 29 rocznice śmierci od brata Jana

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Małgorzaty i Zbigniewa Pacholarz z rodziną z Chomranic / ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od Marty i Adriana Smoleń / ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od koleżanek i kolegów działu produkcji Limanowa firmy Emiter / ks. Rene
Poza parafią: + Janina Grzyb od chrześniaka JanaŁukasika / ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od Mieczysława Krzaka z żoną z Męciny / ks. Albert

24 III 2018
SOBOTA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 8.00 W intencji Sebastiana z okazji 18 rocznicy urodzin dziękczynno – błagalna od rodziców i siostry z Milenką
8.00 ++ Maria i Jan Pawłowski w 15 rocznice śmierci Marii od córki Ewy
z rodziną
8.00 + Janina Oleksy w 30 dniu po śmierci od dzieci
8.00 + Zofia Dwornik od wnuka Stanisława

18.00 + Bogusław Bak od Marty, Krzysztofa, Małgorzaty i Joanny z Nowego Sącza
18.00 + Danuta Kuzak w 1 rocznice śmierci od dzieci

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Lidii i Leszka Dudków z rodziną / ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od kolegi Sławomira Wróbla z rodziną / ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od koleżanek i kolegów działu produkcji Limanowa firmy Emiter / ks. Rene
Poza parafią: + Janina Grzyb od rodziny Zasadzkich z Zamieścia / ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od Zofii Jabłonskiej/ ks. Albert
25 III 2018

VI NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

NIEDZIELA PALMOWA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 7.00 ++ Edward i Antonina Smoleń w 47 rocznice śmierci Edwarda od dzieci
z rodzinami
7.00 + Franciszek Świerczek w 40 rocznice śmierci od córki Krystyny
z rodziną

9.00 ++ Marek i Jan Jabłoński od siostry Ewy z rodziną
9.00 + Bogusław Bąk od Patrycji

11.00 W intencji Księdza Proboszcza z okazji urodzin dziękczynno – błagalna
11.00 Pro populo

16.00 + Jan Jabłoński w 7 rocznice śmierci od rodziców

Poza parafią: + Wiesław Pacholarz od Przemysława Kopka z rodziną / ks. Urbaniak
Poza parafią: + Krzysztof Kaptur od kuzynki Anety Lachor z rodziną / ks. Daniel
Poza parafią: + Franciszek Galica od koleżanek i kolegów działu administracyjno – biurowego firmy Emiter / ks. Rene
Poza parafią: + Janina Grzyb od kolegów z pracy Przedsiębiorstwa napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w Krakowie syna Józefa / ks. Włodarczyk
Poza parafią: + Mieczysław Wahuta od kuzynki Alicji z Mordarki / ks. Albert