Jubileusz 60-lecia życia zakonnego s. M. Urszuli Miechurskiej