Niedziela Palmowa – uroczysta suma i procesja z palmami