OGŁOSZENIA PARAFIALNE 9 KWIETNIA 2023


 1. Przeżywamy największe święto naszej wiary – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Msze św. o godzinie 6.00 – Rezurekcja, 9.00, 11.00 i 15.15 po Koronce do Bożego Miłosierdzia.

 2. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. tylko do południa o godzinie 7.00, 9.00 i 11.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia będzie przed sumą o 10.40. Składka na Uniwersytet Jana Pawła II w Tarnowie.

 3. Zachęcamy do odmawiania nowenny przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. W kościele będziemy ją odmawiać we wtorek o godzinie 15.00, w środę z racji bierzmowania będzie o 17.40, w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 15.00. Koronka będzie połączona z Komunią Świętą.

 4. W środę o 15.30 Młodzież Klas 8 naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Andrzeja Jeża. Polecajmy ich w naszych modlitwach. We wtorek o godzinie 10.00 próba generalna a po niej możli wość spowiedzi.

 5. W piątek z racji Oktawy Wielkanocnej nie ma postu od mięsa.

 6. W przyszłą niedzielę Święto Bożego Miłosierdzia. Na każdej Mszy odmówimy Koronkę i zawierzymy się Bożemu Miłosierdziu. Będzie również zbiórka do puszek na rzecz CARITAS Diecezji Tarnowskiej. Panie z Parafialnego CARITASU prosimy o jej przeprowadzenie.

 7. Składamy gorące Bóg zapłać, wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Triduum Paschal nego i Rezurekcji, a szczególnie:

Siostrze Stefanii, siostrze Iwonie paniom Marii Smoleń i Barbarze Hołyst, państwu Danucie i Edwardowi Smoleń, za przygotowanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy i wystroju kościoła na dzisiejszą Uroczystość.

Siostrze Iwonie oraz panom prowadzącym w niedziele nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Ochotniczej Straży Pożarnej, za trzymanie warty przy Grobie.

Panu Władysławowi, Kantorom Męki Pańskiej, Chórowi oraz Orkiestrze.

Liturgicznej Służbie Ołtarza.

Niosącym sztandary, feretrony i baldachim.

Wszystkim składającym dary do kosza CARITAS, Paniom z CARITAS za dyżur przy rozdawaniu.

Firmie JANIMEN za nowe flagi.

Pani Marii Szewczyk, panu Józefowi Oleksemu i Rodzinom państwa Lupa, Smoleń i Piwowar za produkty na świąteczny stół.

 1. Rodzicom Bierzmowanych dziękujemy za wysprzątanie kościoła i ofiarę na dekoracje. Na przyszły ty dzień prosimy kolejne Rodziny z Łęgów Zachodnich. Państwo: Barbara i Adam Dudczyk, Małgorzata i Romuald Kożuch, Maria i Marek Woźniak, Małgorzata i Dariusz Smoter, Dorota i Piotr Dudzik, Beata i Grzegorz Sroka. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i w poniedziałek o godzinie 9.00.

 2. Spotkania: Wtorek – o godzinie 10.00 – Kandydaci do Bierzmowania

  Czwartek – o godzinie 19.00 – Chór

Piątek – o godzinie 19.00 – Młodzież

Sobota – o godzinie 10.00 – Schola

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy,

aby Zmartwychwstały Jezus napełniał Wasze serca miłością i pokojem.

Niech Jego błogosławieństwo umacnia Wasze kroki na drodze ku świętości.

Niech światło promieniujące z pustego grobu oświetla Wasze życie i wybory.

I niech Jego Zmartwychwstanie napełnia nas

nadzieją naszego zmartwychwstania do życia w Jego Królestwie.

Tego życzą

Wasi Duszpasterze i Siostry Zakonne