WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU


WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU
OD POŁUDNIA 1.XI DO PÓLNOCY 2 XI

1. Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam: Ojcze nasz i wierzę w Boga Ojca…
2. Spowiedź sakramentalna
3. Komunia św.
4. Jakakolwiek modlitwa w intencjach Ojca Świętego
5. Wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego

WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU OD 1.XI DO 30 XI

1. Pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych.
2. Spowiedź sakramentalna
3. Komunia św.
4. Jakakolwiek modlitwa w intencjach Ojca Świętego
5. Wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego

Spowiedź, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego
mogą być wypełnione wcześniej,
choć wypada, jeśli nie ma przeszkód,
aby były spełnione w dzień nawiedzenia cmentarza.

Odpust zupełny możemy zyskać 1 raz w ciągu dnia.