WIZYTA KOLĘDOWA 2-4 STYCZNIA 2024


WTOREK 2 STYCZNIA

od godziny 13.00 – Wieś Północna – od Tomasza i Iwony Orzeł do spotkania

od godziny 13.00 – Wieś Północna od Wiesławy i Andrzeja Sroczyńskich do spotkania

ŚRODA 3 STYCZNIA

od godziny 12.00 – Łęgi Zachodnie – Rolna – od Władysławy i Antoniego Bednarek do Cecylii Lachor

od godziny 13.00 – Łęgi Wschodnie od Józefy i Antoniego Lupa do spotkania

od godziny 14.00 – Łęgi Wschodnie od Ludwiki i Stanisława Dudzik do spotkania

CZWARTEK 4 STYCZNA

od godziny 13.00 Łęgi Wschodnie od Kazimiery i Mirosława Wójs do spotkania

od godziny 14.00 Łęgi Wschodnie od Czesławy Janczyk do spotkania

od godziny 14.30 Miczaki Dolne od Natalii i Józefa Smoleń do Marka Mąki