Wspomnienie – powitanie ks. bpa Andrzeja Jeża w Bousso w Czadzie


Wizyta Apostolska Bpa Tarnowskiego w Czadzie. W dniach od 20 do 30 kwietnia Biskup Andrzej Jeż przebywał w Czadzie, gdzie pracują tarnowscy misjonarze. W drugiej części swej afrykańskiej posługi Ks. Bp odwiedził Bousso, gdzie od dwóch lat pracuje misjonarz ks. Piotr Skraba. Mieszkańcy tej rozległej misjii położonej 300 km. na południe od N’Djameny w poszczególnych wioskach licznie wychodzili na powitanie Ks. Biskupa. Wychodzili naprzeciw pasterza, który przysłał do nich misjonarza. Powitaniu towarzyszył entuzjazm, radość, śpiew a nawet taniec, gdy przez dwa kilometry prowadzili tłumnie Gościa, nie zważając na upał ponad 40 stopniowy i unoszący się na drodze pył. Po pokonaniu ostatniego odcinka pirogą kolejna dwu tysięczna grupa ludzi oczekiwała, by wyrazić swoją radość i wdzięczność. Powitanie w Bousso. 25.04.2017.