XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2022


XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2022

1. Przeżywamy niedzielę adoracyjną. Po Mszach św. o godz. 7.00 i 11.00 zmiana tajemnic różańcowych. Dziś składka na cele budowlane, a za tydzień na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
2. Za tydzień na Mszy św. o godzinie 11.00 chcemy, jako Wspólnota Parafialna, podzięko-wać ks. Michałowi za Jego posługę w naszej parafii. Będziemy też prosić o Boże błog. dla Niego na nowej parafii w Tarnowie Mościcach.
3. Również za tydzień na Podgórzu przy kapliczce koło państwa Wróbel będzie dodatkowa Msza św. o godzinie 13.30.
4. W tym tygodniu przeżywamy:
we wtorek – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy
w środę Święto św. Wawrzyńca
w sobotę Dzień Fatimski – zapraszamy godzinę 19.00 na nabożeństwo fatimskie. Eucha-rystii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Wiesław Dzięgiel – proboszcz z Ujano-wic. O poprowadzenie różańca i niesienie figury prosimy CARITAS.
5. W dniu 18 sierpnia (czwartek) odbędą się Dróżki do Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydow-skiej. Nabożeństwo dróżek rozpocznie się o godzinie 7.30 na Placu Rajskim przed Bazy-liką Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Zaprasza przewodnik pan Wiesław Lachor.
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie organizuje pielgrzymkę na procesję Zaśnięcia Matki Bożej do Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia. Wyjazd o godzinie 10.00. Zapisy u pań: Stanisławy Oleksy i Danuty Smoleń.
7. Nasza Spółka Wodociągowa kolejny raz prosi o rozsądne gospodarowanie wodą, gdyż może zacząć jej brakować.
8. Pewnej Rodzinie składamy serdeczne Bóg zapłać za drożdżówki i pieczywo dla pielgrzy-mów z Limanowej.
9. Rodzinom z Zakrętka dziękujemy za ich dyżur i troskę o czystość i piękno naszej świątyni. Na przyszły tydzień prosimy kolejne Rodziny z tego rejonu. Państwo: Lucyna i Antoni Stanisławczyk, Monika i Sławomir Florek, Beata i Jan Sarota, Joanna i Artur Stanisław-czyk, Dawid Florek z Żoną, Danuta i Dariusz Sikora, Katarzyna i Piotr Tobiasz, Dorota i Krzysztof Mazur. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i we wtorek o godzinie 9.00.
10. W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Genowefa Siciarz, której pogrzeb będzie w poniedziałek o godzinie 14.00 oraz śp. Bronisław Darowski, którego pogrzeb będzie na Kaninie w poniedziałek o godzinie 16.30. Powierzmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu…