XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.08.2021 R.


XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.08.2021 R.

1. Przeżywamy XXII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Dziś na Mszy św. o godzinie 11.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory.
2. Dziękujemy mieszkańcom Podgórza za wieniec i przygotowanie tegorocznych uroczystości dożynkowych.
3. W środę rozpoczniemy nowy rok szkolny Mszą św. o godzinie 8.00. Spowiedź Dzieci i Młodzieży we wtorek od godziny 16.30 do godziny 18.00. Będzie to dla nich również spowiedź na I piątek.
4. W I czwartek modlimy się o nowe i święte powołania do służby w Kościele. Spowiedź rano od 6.00 do 6.30 oraz po południu od 17.00 do 18.00 i w czasie adoracji od 19.30 do 21.00
5. W czwartek o godzinie 19.00 spotkanie organizacyjne Chóru Parafialnego. Zapraszamy na nie wszystkich chętnych, którzy swoim śpiewem chcą ubogacać Świętą Liturgię.
6. W I piątek Msze św. o godzinie 6.30, 16.30 i 18.00. Spowiedź od 6.00 do 6.30 oraz od 15.30 do 16.30 i od 17.15 do 18.00
7. W I sobotę o poprowadzenie różańca wynagradzającego o 6.30 prosimy Młodzież z klas VIII.
8. W I czwartek i I piątek nie będzie czynna kancelaria po Mszach św. wieczornych.
9. W sobotę od 8.30 udamy się z wizytą do chorych. Nowych chorych można zgłaszać do czwartku w zakrystii lub kancelarii.
10. Rodzinom Wsi Południowej dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na dekoracje. Na przyszłą niedzielę prosimy kolejne Rodziny z tego rejonu. Państwo: Anna i Mieczysław Gawlik, Małgorzata Pałka, Maria i Zbigniew Leśniara, Stanisława i Franciszek Oleksy, Agata i Krzysztof Woźniak, Agnieszka i Andrzej Krzak. Prosimy o sprzątanie w sobotę i w poniedziałek o godzinie 9.00.
11. Zespół Sądeczoki zaprasza na koncert Jubileuszowy w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w sobotę 4 września o godzinie 13.00. Wstęp wolny.

12. Spotkania:

Młodzież – piatek o 19.00

Schola – sobota o 10.00
13. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Franciszka Dutkę i Czesławę Ociepka. Polećmy Ich dusze Bożemu miłosierdziu…