XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 X 2020 r.


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 X 2020 R.

Niedziela misyjna i dzień Służby Zdrowia

 

 1. Z głębokim żalem informujemy, że 16 października 2020 roku, po trzynastu latach pracy w naszej parafii zmarł nasz Ksiądz Proboszcz Antoni Piś. Był Ojcem który troszczył się
  o każdego z nas, doświadczaliśmy Jego dobroci, życzliwości i ciepła. Łączymy się w bólu z Jego Rodziną i Tymi których ta niespodziewana śmierć głęboko dotknęła. Niech wyrazem naszej wdzięczności wobec Księdza Proboszcza będą nasze modlitwy zanoszone o życie wieczne dla Niego. Dziś Różaniec za zmarłego będzie o 15.30, w poniedziałek i wtorek
  o 17.30.
 2. Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach pogrzebowych w kościele i na zewnątrz świątyni zachowując obowiązujące normy sanitarne lub do łączności modlitewnej przez transmisje internatową nabożeństw na YouTube na kanale Parafia Męcina.
 3. W poniedziałek i wtorek na Różaniec o 17.30 i wieczorną Msze pogrzebową o 18.00 zapraszamy szczególnie Parafian, a w środę z racji restrykcji reprezentantów poszczególnych grup.
 4. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w naszym kościele w środę 21 października.
  O godz. 12.30 odmówiona zostanie modlitwa różańcowa, o godz. 13.00 będzie sprawowana Msza święta, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
 5. Dziś rozpoczynamy tydzień misyjny módlmy się za misjonarzy, szczególnie za naszych rodaków kapłanów i Siostrę Magdalenę.
 6. Dziękujemy za składane dziś ofiary na misje.
 7. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
 • We wtorek – św. Jana Kantego
 • W środę – św. Jana Pawła II
 1. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Porządkujmy groby naszych bliskich. Kartki do wpisywania zmarłych na wypominki są do zabrania przy wyjściu z kościoła. Pamiętajmy by na nich zaznaczyć czy są one listopadowe czy roczne, (na rocznych wpisujemy godzinę przed którą Mszą).
 2. Mieszkańcom Łęgów Zachodnich dziękujemy za wysprzątanie kościoła oraz ofiarę na środki czystości i dekoracje. Na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny: Woźniak Marcin
  i Agnieszka, Dudzik Zbigniew i Grażyna, Salamon Andrzej i Lucyna, Golonka Tadeusz
  i Bożena, Zygmunt Ryszard i Maria. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i poniedziałek
  o 9.00.
 3. Z dekretu bpa tarnowskiego Andrzeja Jeża:

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych  ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.

Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością.