Zapraszamy na Wspólne trwanie w mocy Ducha Świętego


Niech zstąpi Duch Twój…
Miejsce: kościół parafialny w Męcinie