XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 VIII 2019


 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 VIII 2019 R.
ODPUST W N. SĄCZU ku czci PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

1. Trwajmy w trzeźwym przeżywaniu miesiąca sierpnia. Możemy wpisywać do księgi trzeźwości nasze abstynenckie postanowienia.
2. Naszą modlitwą wspieramy alumna Pawła przygotowującego się do złożenia ślubów wieczystych i święceń diakonatu.
3. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane na prace w parafii. Przygotowujemy się do termoizolacji budynków kościelnych. Jest szansa na pozyskanie także pomocy zewnętrznej na ten cel. Polecamy wszystkich fundatorów obecnych naszego kościoła w każdą niedzielę oraz w czwartkowe Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.
4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary złożymy na Uniwersytet Jana Pawła II w Tarnowie.
5. Zapraszamy do zwiedzania zabytkowego kościoła, zobaczmy jak wyglądają prace konserwatorskie, jak ze zniszczeń odradza się piękno naszego kościoła.
6. W liturgii nadchodzącego tygodnia wspominamy:
We wtorek – Święto Przemienienia Pańskiego
W czwartek – św. Dominika, kapłana
W piątek – Św. Teresy Benedykty od Krzyża dziewicy i męczennicy. – patronki Europy
W sobotę – św. Wawrzyńca
7. W Nowym Sączu rozpoczyna się Wielki Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego.
8. W sobotę udajemy się na pielgrzymkę parafialną do Pana Jezusa Przemienionego w Nowym Sączu. Wyjazd będzie busem kursowym w sobotę o godzinie 13.20 (lub 14.40) do parkingu przy Zamku w Nowym Sączu. Tutaj dołączymy do grupy limanowskiej. Wyjście spod Zamku o 14.15. (Program w Bazylice: o 15.00 Koronka, o 15.30 Msza dla pielgrzymów)
9. Około godziny 8.30 można w Męcinie dołączyć do pieszej grupy limanowskiej.
10. Spotkanie przedpielgrzymkowe pielgrzymów jasnogórskich odbędzie się w niedzielę, 4 sierpnia o godz. 17.00 w Domu Pielgrzyma przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W sierpniu zapisy na pielgrzymkę w kancelarii w Limanowej.
11. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania w łączności z pielgrzymką. Duchowi pielgrzymi niech napiszą na kartkach swoje intencje i przyniosą w tym tygodniu do zakrystii – przekażemy na trasę.
12. Pielgrzymów do Sanktuariów Europy prosimy o wpłacanie drugiej części zapłaty w euro.
13. 16 sierpnia będzie pielgrzymka autokarowa do Kalwarii na procesję Zaśnięcia Matki Bożej. Wyjazd o godz. 10.00 z parkingu przy kościele – zapisy u p. Stanisławy Oleksy.
14. Mieszkańcom Podlesia dziękujemy za wysprzątanie kościoła oraz ofiarę na dekoracje. Na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny Marcisz Rafał i Aneta; Świerczek Zofia; Janusz Roman i Dorota; Galica Stanisław i Krystyna; Smoter Stanisław i Małgorzata; Galica Piotr i Iwona. Bardzo prosimy o sprzątanie w sobotę i poniedziałek o 9.00.
15. Polecamy prasę katolicką:
  „Skibowy Kamień” z relacją z parafii. „Gość Niedzielny”; „Niedziela” „Mały Gość Niedzielny”; Dwumiesięcznik „Miłujcie się”. Zauważmy artykuły Dlaczego nas nienawidzą – o prześladowaniu chrześcijan. Rocznice sierpniowe, dlaczego wielu wierzy w nonsensy, mechanizm kłamstwa w niszczeniu dzieci i rodzin
Zbliżają się uroczystości 70 rocznicy migracji męcinian na ziemie odzyskane do miejscowości Lipki. Organizatorzy dziękują za udostępnione pamiątkowe materiały. Równocześnie zapraszają na wyjazd do Lipek autokarem na wspólne dożynki na sobotę 24 sierpnia. Prosimy chętnych o zgłoszenia na wyjazd.
Urząd Gminy informuje o zamknięciu drogi na Wysokie z powodu remontu w tym tygodniu codziennie od 7.00 do 18.00

W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Jerzy Świerczek lat 61 z Zakrętka; Jan Grzyb lat 90 z Bukowca, Anna Zasadzka lat 81 z Bukowca i Kazimierz Pasionek lat 78 z Białodworskiej – jego pogrzeb dziś o 13.00. Polecajmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Módlmy się o ODWAGĘ dla młodych mężczyzn
G.R.O.M. już znacie z ubiegłego roku.
G. – godzina
R. – rozeznawania
O. – otoczona
M. – modlitwą
Ludzie młodzi bardzo potrzebują modlitwy, szczególnie w tym czasie, kiedy podejmują ważne decyzje.
Przez cały miesiąc SIERPIEŃ módlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Litanią do bł. Ks. Romana Sitki o odwagę w podjęciu decyzji wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie dla chłopców naszej tarnowskiej diecezji. Można także włączyć tą intencję w inne praktyki modlitewne.
Kościół potrzebuje dziś LUDZI BOGA. Seminarium Duchowne to DOM tworzony przez ludzi odkrywających miłość Jezusa i pragnących tą Jego miłość rozdawać wszystkim. W ewangelii św. Marka mamy zapisane, że Jezus powołuje Dwunastu, „aby byli z Nim i aby mógł wysłać ich do głoszenia nauki” (por. Mk 3,14). Dlatego w Seminarium najpierw SPOTYKAMY Jezusa, żeby potem ogłaszać, że On żyje, że JEST Zbawicielem.
Dlatego ani w Seminarium, ani kapłaństwie nie ma nudy! Bo Bóg nie jest nudny!
2 września – to termin egzaminu wstępnego do Seminarium. ZAPRASZAMY! https://www.wsd.tarnow.pl/powolani/kandydaci

Wszystkich zapraszamy do modlitwy o ODWAGĘ dla młodych mężczyzn w podjęciu właściwej decyzji.
Błogosławiony Księże Romanie
Męczenniku Oświęcimia
Męczenniku cierpiący za wiarę
Wzorze życia kapłańskiego
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa
Miłośniku modlitwy
Żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii
Wzorze niezachwianej ufności
Wzorze znoszenia cierpień
Miłośniku umartwienia i pokuty
Wielki czcicielu Matki Bożej
Wzorze pracowitości i pokory
Apostole dobrego przykładu
Wzorze miłości Boga i bliźniego
Ukazujący ludziom ideał życia
Pociągający ludzi dobrocią i radością
Dostrzegający potrzebujących i biednych
Zdobywający serca mocą słowa Bożego
Nauczający bardziej przykładem niż słowem
Wychowawco powołanych do kapłaństwa
Przyjacielu młodzieży
Pragnący oddać swe życie za wolność innych
Znoszący upokorzenia z cierpliwością
Pełen poświęcenia dla chorych i cierpiących
Umacniający współwięźniów na duchu
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom
Przykładzie przebaczenia wrogom
Oddany sprawie Boga i ojczyzny
Niosący światu dobro i pokój
Chlubo naszej ziemi
Wielki nasz orędowniku u Boga
 
 K: Módl się za nami błogosławiony księże Romanie
 Sierpniowych W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
 
 Módlmy się: Panie nasz Boże, w Twoim królestwie błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości. 
* daj nam naśladować wielką cierpliwość błogosławionego Romana męczennika, kapłana i wychowawcy , który służył Tobie, Kościołowi i bliźnim, 
* abyśmy mogli uczestniczyć w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.